يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
Acute Angle

زاویه تند (حاده)؛
زاویه ای را تند می‌گوییم هرگاه اندازه اش کمتر از ۹۰ درجه باشد.

پرطرفدارترین معماهای امروز

معمای المپیادی: اعداد متوازن

معمای ریاضی: ۱۰-ضلعی و درصد مساحت رنگی

معمای المپیادی: وزن بیشینه وزنه ها

معمای المپیادی: کشاورز نمونه

معمای ریاضی: زاویه مجهول

معمای ریاضی: همه ارقام در سه تساوی!

معمای ریاضی: محاسبه حاصل کسر

معمای المپیادی: شبکه راه‌های منطقه

معمای ریاضی: احتمال در پرتاب تاس ۲۰ وجهی

سؤال ریاضی: بزرگترین رقم یکان

معمای المپیادی: برادرها و تقسیم پول

معمای ریاضی: مجموع سه زاویه

معمای المپیادی: جدول های متمایز

معمای المپیادی: دوستی پسرها و پدرها!

معمای ریاضی: مساحت قسمت رنگی را بیابید.

معمای ریاضی: برقراری تساوی!

معمای المپیادی: بازی با سنگ‌ریزه‌ها

سوال ریاضی: منفی به توان منفی!

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار

سؤال ریاضی: پرتاب چند باره یک تاس

معمای المپیادی: عدد بزرگتر را بیابید.

معمای المپیادی: عدد انتخاب نشده!

معمای المپیادی: گزاره های درست

معمای المپیادی: گروه بندی دانش آموزان

معمای المپیادی: همه حضّار در سالن

معمای المپیادی: عبور از رودخانه

معمای المپیادی: حرکت اسب ها به نوبت!

معمای المپیادی: شانزده مثلث کوچک

سؤال ریاضی: اعداد سه رقمی خاص با ارقام فرد

معمای المپیادی: ردیف سکه ها

معمای المپیادی: خرس قطبی

معمای المپیادی: یک، دو، سه، چهار!

تست هوش: زنجیره علائم متفاوت

تست هوش: پنج ضلعی‌های خالدار

تست هوش: انار شب یلدا

تست هوش: موش زبر و زرنگ!

تست هوش: تمام مثلث‌های شکل را بشمارید.

تست هوش: کاشی‌های رنگی و الگوهای به کار نرفته!

تست هوش تصویری: تلاش برای یافتن گربه!

تست هوش تصویری: نقاش های مشابه را بیابید!

تست هوش: مقایسه مساحت های رنگی

تست هوش فضایی: چند مکعب داریم؟

تست هوش: گزینه مناسب را جایگزین کنید

تست هوش: گزینه متفاوت

تست هوش: جمع اعداد روی توپ ها

تست هوش: تساوی های غیرمنطقی!

تست هوش تصویری: عکسی از عکاس ها!

تست هوش: شیر آب و ظرف های متصل به هم

تست هوش: وزن بطری خالی

تست هوش: ردیف مجهول!

تست هوش: بیشترین سکّه ممکن

تست هوش: معمای نوروزی

تست هوش: سلول متفاوت!

تست هوش تصویری: آخرین روزهای برفی سال!

تست هوش تصویری: سیب ها در اندازه های متفاوت

تست هوش: مناطق ۲۰-گانه شهری

تست هوش: برچسب مکعب مجهول

تست هوش: تساوی های خاص

تست هوش: مجموع ویژه نقاط

تست هوش نسبت شکل ها

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۶

تست هوش: مکان عقربه ساعت شمار

تست هوش: چیدمان شبکه نقاط

تست هوش: ردیف بعدی!؟