سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی

پرطرفدارترین مطالب امروز

زندگینامه بزرگان ریاضی: پی یر دو فرما
زندگینامه بزرگان ریاضی: سیاوش شهشهانی، چهره ماندگار ریاضیات و پدر اینترنت ایران
معرفی کتاب: ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی - راهنمای حل مسائل
معرفی کتاب: ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی (جلد دوم)
فقط برای خنده: قصد بدآموزی نداریم! (شماره 2)
اویلر و مسئله پل های کونیگسبرگ
مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی ایران و جهان
تست هوش: مکعب های باز شده!
هندسه اقلیدسی و نااقلیدسی