چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰

پرطرفدارترین مطالب امروز

سیستم عدد نویسی رومی
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
اتحادهای ریاضی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
مراكز مغزی حافظه و علل فراموشی
اختلالات ریاضی و راه های درمان آن
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
آموزش حساب و کتاب زندگی به بچه ها
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی