يکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
اتحادهای ریاضی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
مجموعه تهی چیست؟
آموزش ریاضی: تدریس مفهوم کسر
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی
آزمون هوش کودک وکسلر چیست؟