پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
گزاره چیست؟
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
اعداد در سوگ!
تعریف هوش از نگاه آلفرد بینه
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
پس‌ خبا؛ فن بهسازی حافظه
بازیهای آسان برای تقویت هوش نوزادان ۱۲ تا ۱۵ ماهه
تعاریف و مفاهیم: قانون اعداد بزرگ