سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲
آسمان شب!

آسمان شب!

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴4609

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
زندگینامه ریاضیدانان: جان ون
هوش منطقی را با معما، پرورش دهید
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
اتحادهای ریاضی
اعداد خوشحال
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی