سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
زندگینامه ریاضیدانان: جان ون
اتحادهای ریاضی
هوش منطقی را با معما، پرورش دهید
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
اعداد خوشحال
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی