پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

پرطرفدارترین مطالب امروز

سیستم عدد نویسی رومی
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
۶۴ تکنیک برای یادگیری سریع تر، بهتر و عمیق تر
اتحادهای ریاضی
اختلالات ریاضی و راه های درمان آن
تعاریف و مفاهیم ریاضی: تشابه
دیس لکسی چیست؟
آموزش مستقیم و کاربرد آن در حوزه ناتوانی های یادگیری
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2