دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ 23071 3 9

مختصری از بیوگرافی ریاضیدان ایرانی، دکتر عبدالله شیدفر

زندگینامه ریاضیدانان: دکتر عبدالله شیدفر

دکتر عبدالله شیدفر

نام: عبداله شيدفر (Abdollah Shidfar)
تولد: اسفند ۱۳۱۹ - لاهیجان، ایران
وفات: مرداد ۱۴۰۱
مرتبه علمی : استاد/ گروه : رياضی کاربردی/ دانشگاه علم و صنعت ايران/ دانشکده رياضی
  
تحصيلات دانشگاهی:
دکترای رياضيات، رشته تحصيلی رياضيات کاربردی، محل تحصيل دانشگاه سيتی شهر لندن، انگلستان، تاريخ اخذ: ۱۹۷۸
فوق ليسانس رياضيات، محل تحصيل دانشگاه ليدز، انگلستان ، تاريخ اخذ: ۱۹۷۵
فوق ليسانس آمار، محل تحصيل دانشگاه تهران ، تاريخ اخذ: ۱۹۶۶
ليسانس رياضی، محل تحصيل دانشگاه تهران، تاريخ اخذ: ۱۹۶۴
 
زمينه های تخصصی و تحقيقاتی (از فهرست اولويت های علمی دانشگاه) :
۱. مسائل انتقال حرارت مستقيم و معکوس
۲. مسائل Biharmonic
۳. مسائل نوسانات غيرخطی
 
سوابق تدريس دانشگاهی
کارشناسی: رياضی عمومی ۱ و ۲، معادلات ديفرانسيل، توابع مختلط، رياضيات مهندسی
کارشناسی ارشد: حل عددی معادلات با مشتقات جزئی
دکتری: معادلات با مشتقات جزئی سهموی، آناليز تابعی
 
اشتغال
عضو هيات علمی، دانشکده رياضی، دانشگاه علم و صنعت ايران، از ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱
 
افتخارات کسب شده:
پژوهشگر نمونه در سال ۱۳۸۸
 
طرح های تحقيقاتی:
1- کاربرد روشهای رياضی در تخمين نسبت سوخت، ۱۳۸۳
2- مدلسازی رياضی امواج دريا در خليج فارس و دريای عمان و تدوين معادلات ديناميکی حاکم بر شناورهای در حال حرکت، ۱۳۸۴
3- پروژه نفوذ CO2 و CH4 درون همديگر در يک مخزن افقی، ۱۳۸۵
4- معادلات نفوذ نفت و کاربردهای آن، ۱۳۸۵
5- حل مسائل نفوذ، ۱۳۸۵
6- روشهای رياضی در حل مسائل مهندسی ...، ۱۳۸۵
7- کاربرد مسائل نفوذ در مخازن شکافدار، ۱۳۸۷
 
کتب منتشر شده (منتخب):
-- معادلات ديفرانسيل
-- رياضيات مقدماتی (پيش‌دانشگاهی)
-- رياضيات پيشرفته ۱ و ۲ 
-- رياضی عمومی ۱
-- محاسبات عددی
-- رياضی عمومی ۲
-- رياضی مهندسی
-- رياضيات شيرين
-- رياضيات مهندسی پيشرفته
-- رياضيات عالی مهندسی
-- آمار و احتمال مهندسی و کاربرد آنها
 
مقالات منتشر شده در مجلات بين المللی (ISI,ISC) بعد از سال 2000 ميلادی:
1. A. Shidfar, A. Molabahrami, A weighted algorithm based on the homotopy analysis method: Application to inverse heat conduction problems
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 15, Issue 10, October 2010, Pages 2908-2915
2. A. Shidfar, P. Reihani, A series solution of nonlinear injection–extraction well equation
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 15, Issue 9, September 2010, Pages 2278-2283
3. A. Molabahrami, A. Shidfar, A study on the PDEs with power-law nonlinearity
Nonlinear Analysis: Real World Applications, Volume 11, Issue 3, June 2010, Pages 1258-1268
4. A. Shidfar, A. Molabahrami, A. Babaei, A. Yazdanian, A series solution of the nonlinear Volterra and Fredholm integro-differential equations
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 15, Issue 2, February 2010, Pages 205-215
5. A. Shidfar, A. Molabahrami, A. Babaei, A. Yazdanian, A series solution of the Cauchy problem for the generalized d-dimensional Schrödinger equation with a power-law nonlinearity
Computers & Mathematics with Applications, Volume 59, Issue 4, February 2010, Pages 1500-1508
6. A. Shidfar, A. Molabahrami, A. Babaei, A. Yazdanian, A study on the d-dimensional Schrödinger equation with a power-law nonlinearity
Chaos, Solitons & Fractals, Volume 42, Issue 4, 30 November 2009, Pages 2154-2158
7. A. Shidfar, R. Zolfaghari, J. Damirchi, Application of Sinc-collocation method for solving an inverse problem
Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 233, Issue 2, 15 November 2009, Pages 545-554
8. A. Shidfar, Z. Darooghehgimofrad, M. Garshasbi, Note on using radial basis functions and Tikhonov regularization method to solve an inverse heat conduction problem
Engineering Analysis with Boundary Elements, Volume 33, Issue 10, October 2009, Pages 1236-1238
9. A. Shidfar, M. Garshasbi, A weighted algorithm based on Adomian decomposition method for solving an special class of evolution equations
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 14, Issue 4, April 2009, Pages 1146-1151
10. A. Shidfar, M. Alinejadmofrad, M. Garshasbi, A numerical procedure for estimation of the melt depth in laser material processing
Optics & Laser Technology, Volume 41, Issue 3, April 2009, Pages 280-284
11. A. Shidfar, J. Damirchi, P. Reihani, An stable numerical algorithm for identifying the solution of an inverse problem
Applied Mathematics and Computation, Volume 190, Issue 1, 1 July 2007, Pages 231-236
12. M. Fakhraie, A. Shidfar, M. Garshasbi, A computational procedure for estimation of an unknown coefficient in an inverse boundary value problem
Applied Mathematics and Computation, Volume 187, Issue 2, 15 April 2007, Pages 1120-1125
13. A. Shidfar, M. Fakhraie, R. Pourgholi, M. Ebrahimi, A numerical solution technique for a one-dimensional inverse nonlinear parabolic problem
Applied Mathematics and Computation, Volume 184, Issue 2, 15 January 2007, Pages 308-315
14. Abdollah, Shidfar, Masoumeh, Mohammadi, Using empirical eigenfunctions and Galerkin method to two-phase transport models. Numer. Methods Partial Differential Equations 23 (2007), no. 2, 456--474. 76S05 (65M60 76M10 76T99 80M10)
15. A. Shidfar, R. Pourgholi, M. Ebrahimi, A Numerical Method for Solving of a Nonlinear Inverse Diffusion Problem
Computers & Mathematics with Applications, Volume 52, Issues 6-7, September-October 2006, Pages 1021-1030
16. A. Shidfar, G.R. Karamali, K. Tavakoli, An inverse problem of heat equation. Ital. J. Pure Appl. Math. No. 19 (2006), 215--220. 35R30 (35K05)
17. A. Shidfar, G.R. Karamali, J. Damirchi, An inverse heat conduction problem with a nonlinear source term
Nonlinear Analysis, Volume 65, Issue 3, 1 August 2006, Pages 615-621
18. A. Shidfar, R. Pourgholi, Numerical approximation of solution of an inverse heat conduction problem based on Legendre polynomials
Applied Mathematics and Computation, Volume 175, Issue 2, 15 April 2006, Pages 1366-1374
19. Abdollah Shidfar, Ali Zakeri, A numerical technique for backward inverse heat conduction problems in one-dimensional space
Applied Mathematics and Computation, Volume 171, Issue 2, 15 December 2005, Pages 1016-1024
20. A. Shidfar, A. Zakeri, A. Neisi, A two-dimensional inverse heat conduction problem for estimating heat source. Int. J. Math. Math. Sci. 2005, no. 10, 1633--1641. (Reviewer: Ulrich Tautenhahn) 80A23 (35R30 45D05 65M32 65R30)
21. A. Shidfar, R. Pourgholi, Application of finite difference method to analysis an ill-posed problem
Applied Mathematics and Computation, Volume 168, Issue 2, 15 September 2005, Pages 1400-1408
22. A. Shidfar, G.R. Karamali, Numerical solution of inverse heat conduction problem with nonstationary measurements
Applied Mathematics and Computation, Volume 168, Issue 1, 1 September 2005, Pages 540-548
23. A. Shidfar, M. Djalalvand, M. Garshasbi, A numerical scheme for solving special class of nonlinear diffusion–convection equation
Applied Mathematics and Computation, Volume 167, Issue 2, 15 August 2005, Pages 1080-1089
24. A. Shidfar, M. Garshasbi, Numerical study of in-cylinder pressure in an internal combustion engine
Applied Mathematics and Computation, Volume 165, Issue 1, 6 June 2005, Pages 163-170
25. A. Shidfar, A. Shahrezaee, M. Garshasbi, A method for solving an inverse biharmonic problem
Journal of Mathematical Analysis and Applications, Volume 302, Issue 2, 15 February 2005, Pages 457-462
26. A. Shidfar, F. M. Maalek Ghaini, A nonlinear inverse parabolic problem on a rectangular domain. Southeast Asian Bull. Math. 28 (2004), no. 2, 327--332. 35R30 (35K60)
27. Abdollah Shidfar, Ali Zakeri, Asymptotic solution for an inverse parabolic problem. Math. Balkanica (N.S.) 18 (2004), no. 3-4, 475--483. (Reviewer: Sergio Vessella) 35R30 (35K20)
28. A. Shidfar, G. R. Karamali, Function specification method for determination an unknown term in a nonlinear diffusion equation. Math. Balkanica (N.S.) 18 (2004), no. 3-4, 467--474. 35R30 (35K20)
29. Abdollah Shidfar, An inverse problem with two unknown terms. Math. Balkanica (N.S.) 18 (2004), no. 3-4, 461--466. (Reviewer: Sergio Vessella) 35R30 (35K20)
30. A. Shidfar, K. Tavakoli, An inverse heat conduction problem. Advances in algebra, 472--476, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 2003. 35R30 (35K20)
31. A. Shidfar, H. Azari, Identification of unknown radiation term in a nonlinear parabolic problem. Southeast Asian Bull. Math. 26 (2003), no. 6, 1023--1028. 35R30 (35K60 65M32)
32. A. Shidfar, A. Neisy, A two-dimensional inverse heat conduction problem for estimating heat flux. Far East J. Appl. Math. 10 (2003), no. 2, 145--150. 35R30
33. A. Shidfar, K. Tavakoli, An inverse heat conduction problem. Southeast Asian Bull. Math. 26 (2002), no. 3, 503--507. (Reviewer: Peter G. Danilaev) 35R30 (35K20 45D05 80A23)
34. Shidfar, A., Tavakoli, K., An inverse two dimensional parabolic problem. Int. J. Appl. Math. 10 (2002), no. 2, 227--236. 35R30 (35K20)
35. A. Shidfar, A. Neisy, An inverse boundary value problem. Int. J. Appl. Math. 10 (2002), no. 2, 217--225. 35R30 (35J25)
36. Abdullah Shidfar, Alimardan Shahrezaee, Existence, uniqueness, and unstability results for an inverse heat conduction problem. Int. J. Appl. Math. 9 (2002), no. 3, 253--258. (Reviewer: Peter G. Danilaev) 80A23
37. Abdullah Shidfar, Hossein Azari, Determination of unknown coefficient in porous media. Int. J. Appl. Math. 9 (2002), no. 3, 243--252. (Reviewer: Hong Ming Yin) 35R30 (35K57 65M32 76S05)
38. Abdullah Shidfar, Alimardan Shahrezaee, An inverse nonlinear biharmonic problem. Proceedings of the 31st Iranian Mathematics Conference (Tehran, 2000), 116--121, Univ. Tehran, Tehran, 2000. 35J30 (35R30)
39. A. Shidfar, F. M. Maalek Ghaini, A nonlinear inverse heat equation on a rectangular domain. Proceedings of the 31st Iranian Mathematics Conference (Tehran, 2000), 109--115, Univ. Tehran, Tehran, 2000. 35R30 (35K05 35K60)
40. A. Shidfar, F. M. Maalek Ghaini, A nonlinear inverse parabolic problem with unknown source-function. Int. J. Appl. Math. 2 (2000), no. 2, 147--158. (Reviewer: Charles Bu) 35R30 (35K30)
 
مقالات منتشر شده در کنفرانس های بين المللی داخلی و خارجی:
1- A numerical solution of an inverse heat conduction problem, ICNAAM, 2004
2- An Inverse problem of parabolic type, ICNAAM, 2004
3- An inverse nonlinear diffusion equation with a nonlocal boundary condition, ICNAAM, 2004
4- Estimation of unknown radiation term for an inverse problem, 36th Annual of Iranian mathematics conference, 2005
5- The series solution of the initial boundary value problem, 4th Iranian conference in applied math, 2009
6- Approximate analytical solution of the nonlinear reaction, Iranian conference in applied math, 2009
7- A series solution of the natural convection, Iranian conference in applied math, 2009
8- A regularization method based on genetic algorithm for solving an inverse heat conduction problem,
, 2009چهلمين کنفرانس رياضی ايران
9- A numerical procedure for solving the mathematical model of flow in petroleum reservoirs,
, 2009چهلمين کنفرانس رياضی ايران
10- A computational algorithm for inversion of large matrices, the 5th seminar on linear algebra and its applications, 2009

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 
 1. فرهاد اسحقی حسینی يکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴ --- ۱۰:۵۶:۲۲

  به نام خدا
  باسلام به هیئت علمی ریاضیدانان کشور
  با توجه به سایت آقای دکتر شیدفر که چه افتخاراتی در کشور داشتند و واقعا در سخت ترین رشته درسی مشغول به تحصیل بودن میتوان گفت با دیدن این همه سوابق خیلی تمایل و انگیزه زیادی در ادامه تحصیل به رشته ریاضیات پیدا کردم.در حال حاظر من کارشناسی سیستم های سخت افزاری کامپیوتر را دارم که در دوران درس ریاضیات زیادی داشتیم و از طرفی چون به ریاضیات علاقه داشتم این پیش زمینه ای برای ادامه تحصیل در رشته ریاضیات محض میشود...توکل به خدا...

 2. منوچهرمیرزاخانی يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ --- ۲۱:۵۸:۲۰

  سلام وخسته نباشید خیلی خوشحال شدم که استادعزیزدکترعبدالله شیدفرکه ازاستادان ممتازکشورمان هستندزندگی نامه اش رادراین سایت دیدم امیدوارم تمام زوایای فعالیت های این استادبزرگ ودراین سایت دربرنامه های نوشته شودتامردم ودانش اموزان ودانشجویان بدانندکه این استادعزیزچه سرمایه بزرگی برای,کشورمان بوده

 3. کوروش يکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ --- ۱۸:۳۷:۰۷

  با سلام
  ایشان استاد ریاضی مهندسی بنده بودند بسیار استاد خوب و قابلی بودند.

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد 1 تا 20
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
گفتگویی با مهندس احمد میرزاخانی، پدر مریم میرزاخانی
زندگینامه بزرگان ریاضی: اواريست گالوا
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
اتحادهای ریاضی
مریم میرزاخانی معادله مرگ را نوشت
سیستم عدد نویسی رومی
عجیب ترین فرمولهای ریاضی