پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 5870 0 1

بیوگرافی مختصری درباره دکتر سیامک یاسمی

اساتید ریاضی ایران: سیامک یاسمی

دکتر سیامک یاسمی

نام و نام خانوادگی: سیامک یاسمی (Siamak Yassemi)
 
تحصیلات: 
کارشناسی: 1364 - ریاضی - شهید بهشتی
کارشناسی ارشد: 1367 - ریاضی - دانشگاه شهید باهنر
دکتری: 1373 - ریاضی - دانشگاه کپنهاگ

 
راهنمایی پایان نامه:
- کاربردهائی از روابط دن-سامرویل کلی، روح اله احمدی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران -، 1392/07/16
- ارتباط و مفاهیم وابسته، سپیده تشویقی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/29
- ایده آلهای اول وابسته به توانهای ایده آلهای یالی، سیده شهرزاد حیدرشاهی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1393/06/31
- رسته هموتوپی مدول های یکدست و دوگانی گروتندیک، احسان انتظار حجت، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/12
- خاصیت انعکاسی و انعطاف ناپذیری برای همبافت ها، پریسا قاضی زاده، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1393/11/13
- کی تئوری رسته های مشتق پذیر و انگاره گرستن، شهاب رجبی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/30
- استفاده از قضیه برسوک اولام، محدثه وکیلی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1394/10/22
- قضیه ی موریتا برای رسته های آبلی و مشتق شده، مینا احمدی، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1394/11/26
- بررسی گرافهای کوهن-مکالی و کاربرد همولوژی، مهسا سیاری نمین، غیرکاربردی، دانشگاه تهران، 1395/04/19

فعالیت‌های اجرایی:
- مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل، 1392/05/06، ایران، تهران
- عضو گروه تخصصی علوم پایه دفتر گسترش آموزش عالی، 1393/05/29، ایران، تهران
- رئیس دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، 1393/10/06، ایران، تهران

کتاب‌های تالیفی:
یاسمی ، سیامک و محمدرضا پورنکی . "مقدمه ای بر نظریه مدول ها." : موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 1384.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی:

Yassemi, Siamak. "Artinian local cohomology modules." to appear in Canadian . Math. Bulletin -, no. --- (1732): -.
Yassemi, Siamak. "The dual notion of the cycl modules." Kobe Journal of Medical Sciences 15, no. --- (1987): 41-46.
Yassemi, Siamak. "Generalized section functors." Journal of Pure and Applied Algebra 95, no. 1 (1994): 103-119.
Yassemi, Siamak. "Coassociated primes." Communications in Algebra 23, no. 4 (1995): 1473-1498.
Yassemi, Siamak. "G - dimension." Mathematica Scandinavica -, no. 77 (1995): 161-147.
Yassemi, Siamak. "Magnitude of modules." Communications in Algebra 23, no. 11 (1995): 3993-4008.
Yassemi, Siamak. "Coassociated Primes over a Commutative Ring." Mathematica Scandinavica 80, no. --- (1997): 175-187.
Yassemi, Siamak. "On the non-vanishing of local cohomology modules." Czechoslovak Mathematical Journal 122, no. 47 (1997): 592-585.
Yassemi, Siamak. "Maximal elements of support." Acta Mathematica Universitatis Comenianae 2, no. 67 (1998): 236-231.
Yassemi, Siamak. "Width of complexes modules." Acta Mathematica Vietnamica 23, no. 1 (1998): 161-169.
, Keivan Mohajer, and Siamak Yassemi. "NOTES ON THE REGULAR MODULES." Bulletin of the Korean Mathematical Society 36, no. 4 (1999): 693-700.
Yassemi, Siamak. "On flat and injectine dimenion." I tal .J. SApp. Math 6, no. --- (1999): 33-41.
, P Nasehpour, and Siamak Yassemi. "M - concelation ideals." Kyungpook Mathematical Journal 40, no. --- (2000): 255-259.
Yassemi, Siamak. "A survey of associted and coarouated primers." Veitnam J. Math 28, no. --- (2000): 195-208.
Yassemi, Siamak. "The dual notion of prime submodule." Archiv der Mathematik 15, no. 4 (2001): 273-278.
Yassemi, Siamak. "Cofinite modules." Communications in Algebra 29, no. 6 (2001): 2333-2340.
, Tirdad Sharif, Leila Khatami , and Siamak Yassemi. "Grade and Gorenstein dimension." Communications in Algebra 29, no. 11 (2001): 5085-5094.
, Tirdad Sharif, and Siamak Yassemi. "BOUND FOR NUMBERS OF GENERATORS FOR A CLASS OF SUBMODULES OF A FINITELY GENERATED MODULE." Communications in Algebra 30, no. 9 (2001): 4377-4381.
Yassemi, Siamak. "Weakly associated prime filtration." Acta Mathematica Hungarica 92, no. --- (2001): 179-183.
Yassemi, Siamak, L Khatami , and T Sharif . "A generalization of the grade of a module." Algebra Colloquium 9, no. --- (2002): 265-270.
, Tirdad Sharif, and Siamak Yassemi. "A GENERALIZATION OF AUSLANDER–BUCHSBAUM AND BASS FORMULAS." Communications in Algebra 30, no. 2 (2002): 869-875.
Yassemi, Siamak, Leila Khatami , and Tirdad Sharif . "Associated primes of generalized local cohomology modules." Communications in Algebra 30, no. 1 (2002): 327-330.
Yassemi, Siamak, and Leila Khatami . "Gorenstein injective and Gorenstein flat dimensions under base change." Communications in Algebra 31, no. 2 (2003): 991-1005.
, S Akbari, H R Maimani , and Siamak Yassemi. "When a zero - divisor graph is planar or a complete r - partite graph." Journal of Algebra 270, no. 1 (2003): 169-180.
, Masoud Tousi, and Siamak Yassemi. "Tensor products of some special rings." Journal of Algebra 268, no. 2 (2003): 672-676.
Yassemi, Siamak. "Weekly associated prim under change of rings." Communications in Algebra 26, no. 6 (2004): 2007-2018.
, Leila Khatami, and Siamak Yassemi. "Cohen - Macaulayness of tensor products." Rocky Mountain Journal of Mathematics 34, no. --- (2004): 205-213.
, E ENOCHS , and Siamak Yassemi. "Foxby equivalence and cotorsion theories relative to semi-dualizing modules." Mathematica Scandinavica 95, no. 1 (2004): 33-43.
, Mohammad T Dibaei, and Siamak Yassemi. "Cohomological dimension of complexes." Communications in Algebra 32, no. 11 (2004): 4386-4375.
, TIRDAD SHARIF, and Siamak Yassemi. "SPECIAL HOMOLOGICAL DIMENSIONS AND INTERSECTION THEOREM." Mathematica Scandinavica 96, no. --- (2005): 168-161.
, MASSOUD TOUSI, and Siamak Yassemi. "Tensor Products of Clean Rings." Glasgow Mathematical Journal 47, no. 3 (2005): 503-501.
, Massoud Tousi, and Siamak Yassemi. "CATENARY, LOCALLY EQUIDIMENSIONAL, AND TENSOR PRODUCTS OF ALGEBRAS." Communications in Algebra 33, no. 4 (2005): 1023-1029.
Yassemi, Siamak, and Massoud Tousi . "Sequentially Cohen - Macaulay Modules Under Base Change." Communications in Algebra 33, no. 11 (2005): 3987-3977.
Yassemi, Siamak, and Mohammad Dibaei . "GENERALIZED LOCAL COHOMOLOGY AND THE INTERSECTION THEOREM." Communications in Algebra 33, no. 3 (2005): 908-899.
, Mohammad T Dibaei, and Siamak Yassemi. "Attached primes of the top local cohomology modules with respect to an ideal." Archiv der Mathematik 84, no. 4 (2005): 297-292.
, Mohammad T Dibaei, and Siamak Yassemi. "Associated primes and cofiniteness of local cohomology modules." Manuscripta Mathematica 117, no. 2 (2005): 205-199.
Yassemi, Siamak. "A Generalization of a Theorem of Bass." Communications in Algebra 35, no. 1 (2006): 249-251.
, Shokrollah Salariana, Sean Sather Wagstaffc , and Siamak Yassemi. "Characterizing local rings via regular sequences and homological dimensions." Journal of Pure and Applied Algebra 207, no. --- (2006): 99-108.
, Abolfazl Tehranian, Massoud Tousi , and Siamak Yassemi. "Strong Gorenstein Test Modules." Communications in Algebra 34, no. 3 (2006): 882-879.
Yassemi, Siamak, and Mohammad T Dibaei . "Finiteness of extension functors of local cohomology modules." Communications in Algebra 34, no. 8 (2006): 3097-3101.
, M R Pournaki, M Tousi , and Siamak Yassemi. "Tensor products of approximately cohen - Macaulay rings." Communications in Algebra 8, no. 34 (2006): 2857-2866.
Yassemi, Siamak, and MT Dibaej . "Associated primes of the local cohomology modulesAbelian Groups, Rings, Modules, and Homological Algebra." Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics 249, no. --- (2006): 51-58.
, Hamid Reza Maimani, MR Pournaki , and Siamak Yassemi. "Zero - Divisor Graph with Respect to an Ideal." Communications in Algebra -, no. 34 (2006): 929-923.
, Leila Khatami, and Siamak Yassemi. "A bass formula for Gorenstein injective dimension." Communications in Algebra 35, no. 6 (2007): 1882-1889.
, Abolfazl Tehranian , and Siamak Yassemi. "Bounds on Bass numbers and their dual." Archivum Mathematicum 43, no. 4 (2007): 259-263.
, Abolfazl Tehranian, Massoud Tousi , and Siamak Yassemi. "Characterizing Local Rings via Test Modules." Communications in Algebra 35, no. 8 (2007): 2524-2532.
, Mohammad Dibaei, and Siamak Yassemi. "Some rigidity results for highest order local cohomology modules." Algebra Colloquium 14, no. 3 (2007): 497-504.
, T Mohammad  , Dibaei  , and Siamak Yassemi. "Top local cohomology modules." Algebra Colloquium 2, no. 14 (2007): 209-214.
Yassemi, Siamak. "Singular sets of complexes of modules." Acta Mathematica Universitatis Comenianae 68, no. --- (2007): 85-89.
, Hamid Reza Maimani, and Siamak Yassemi. "Zero - divisor graphs of amalgamated duplication of a ring along an ideal." Journal of Pure and Applied Algebra 212, no. 1 (2007): 168-174.
, M Tousi , and Siamak Yassemi. "Lichtenbaum - Hartshoune Theorem for modules which are ffnite over a ring homomorphism , to appear in J." Journal of Pure and Applied Algebra 212, no. --- (2008): 1222-1228.
, Parviz Sahandi, and Siamak Yassemi. "Filter rings under flat base change." Algebra Colloquium 15, no. 3 (2008): 470-463.
, Hamid Reza Maimani, Maryam Salimi , Asiyeh Sattari , and Siamak Yassemi. "Comaximal graph of commutative rings." Journal of Algebra 319, no. 4 (2008): 1801-1808 .
, Massoud Tousi, and Siamak Yassemi. "The Lichtenbaum - Hartshorne theorem for modules which are finite over a ring homomorphism." Journal of Pure and Applied Algebra -, no. --- (2008): 1222-1228.
, HASSAN HAGHIGHI, NAOKI TERAI , Siamak Yassemi, and Rahim Zare. "Sequentially S_r simplicail complexes and sequentially S_2 graphs." Proceedings of the American Mathematical Society 139, no. 6 (2011): 1993-2005.
, Hassan Haghighi, Siamak Yassemi, and Rahim Zare. "A generalization of k - Cohen–Macaulay simplicial complexes." Arkiv for Matematik 50, no. 2 (2012): 279-290 .
, , SeyedAmin SeyedFakhari, and Siamak Yassemi. "Stanley depth of powers of the edge ideal of a forest." Proceedings of the American Mathematical Society 141, no. 10 (2013): 3327-3336.
Salimi, Maryam, Elham Tavasoli, Pouyan Moradifar, and Siamak Yassemi. "Syzygy and Torsionless Modules with Respect to a Semidualizing Module." Algebras and Representation Theory 17, no. 4 (2013): 1217-1234.
, , , and Siamak Yassemi. "COHERENT POWER SERIES RING AND WEAK GORENSTEIN GLOBAL DIMENSION." Glasgow Mathematical Journal 55, no. 03 (2013): 533-536.
Salimi, Maryam, Elham Tavasoli, and Siamak Yassemi. "The amalgamated duplication of a ring along a semidualizing ideal." Rendiconti del Seminario Matematico dell Universita di Padovo 129, no. 4 (2013): 114-127.
Das, A.K., , , and Siamak Yassemi. "Nonplanarity of unit graphs and classification of the toroidal ones." Pacific Journal of Mathematics 268, no. 2 (2014): 371-387.
Salimi, Maryam, , Elham Tavasoli, and Siamak Yassemi. "Relative Tor Functors with Respect to a Semidualizing Module." Algebras and Representation Theory 17, no. 1 (2014): 103-120.
, , Torrecillas Blas, , and Siamak Yassemi. "Pure-injectivity of Tensor Products of Modules." Algebra Colloquium 21, no. 01 (2014): 151-156.
Rahim, Rahmati Asghar, and Siamak Yassemi. "On the Weakly Polymatroidal Property of the Edge Ideals of Hypergraphs." Communications in Algebra 42, no. 3 (2014): 1011-1021.
Kiani, Sima, , and Siamak Yassemi. "Well-Covered and Cohen–Macaulay Unitary Cayley Graphs." Acta Mathematica Hungarica 144, no. 1 (2014): 92-98.
, , SeyedAmin SeyedFakhari, and Siamak Yassemi. "A GENERALIZATION OF THE SWARTZ EQUALITY." Glasgow Mathematical Journal 56, no. 02 (2014): 381-386.
Maryam, Salimi, Tavasoli Elham, and Siamak Yassemi. "Gorenstein Homological Dimension with Respect to a Semidualizing Module and a Generalization of a Theorem of Bass." Communications in Algebra 42, no. 5 (2014): 2213-2221.
Malakooti Rad, Parisa, Siamak Yassemi, Ghalandarzadeh Shabanali, and Parviz Safari. "Diameter and girth of Torsion Graph." Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica 22, no. 3 (2014): 127-136.
Herzog, Jurgen, Roya Moghimipour, and Siamak Yassemi. "Generalized mixed product ideals." Archiv der Mathematik 103, no. 1 (2014): 39-51.
Constantinescu, Alexander, , , SeyedAmin SeyedFakhari, and Siamak Yassemi. "Cohen–Macaulayness and Limit Behavior of Depth for Powers of Cover Ideals." Communications in Algebra 43, no. 1 (2014): 143-157.
Hajisharifi, Naser, Ali Soleyman Jahan, and Siamak Yassemi. "Very well-covered graphs and their h-vectors." Acta Mathematica Hungarica 145, no. 2 (2014): 455-467.
, محمدرضا پورنکی, Seyed Amin Seyed Fakhari, Naoki Terai, and Siamak Yassemi. "SURVEY ARTICLE: Simplicial complexes satisfying Serre's condition: A survey with some new results." Journal of Commutative Algebra 6, no. 4 (2014): 455-483.
, , , , and Siamak Yassemi. "SURVEY ARTICLE: SIMPLICIAL COMPLEXES SATISFYING SERRE'S CONDITION: A SURVEY WITH SOME NEW RESULTS." Journal of Commutative Algebra 6, no. 4 (2014): 455-483.
, , Siamak Yassemi, and Rahim Zare. "Cohen-Macaulay bipartite graphs in arbitrary codimension." Proceedings of the American Mathematical Society 143, no. 5 (2015): 1981-1989.
Tavasoli, Elham, Maryam Salimi, and Siamak Yassemi. "Reflexive modules with finite Gorenstein dimension with respect to a semidualizing module." Proceedings of the Indian Academy of Sciences: Mathematical Sciences 125, no. 1 (2015): 21-28.
Rajabi, Shahab, Blas Torrecillas, and Siamak Yassemi. "Homological dimensions and special base changes." Journal of Pure and Applied Algebra 219, no. 3 (2015): 646-651.
Kiani, Sima, , محمدرضا پورنکی , and Siamak Yassemi. "Classification of rings with unit graphs having domination number less than four." RENDICONTI DEL SEMINARIO MATEMATICO DELLA UNIVERSITA DI PADOVA 133, no. 9 (2015): 173-195.
Salimi, Maryam, Elham Tavasoli, and Siamak Yassemi. "Homological Dimensions with Respect to a Semidualizing Module and Tensor Products of Algebras." Algebra Colloquium 22, no. 02 (2015): 215-222.
Rajabi, Shahab, and Siamak Yassemi. "GORENSTEIN DIMENSIONS MODULO A REGULAR ELEMENT." Journal of the Australian Mathematical Society 99, no. 02 (2015): 260-266.
, محمدرضا پورنکی, SeyedAmin SeyedFakhari, and Siamak Yassemi. "New Classes of Set-theoretic Complete Intersection Monomial Ideals." Communications in Algebra 43, no. 9 (2015): 3920-3924.
Mousivand, Amir, سید امین سید فخاری , and Siamak Yassemi. "A New Construction for Cohen–Macaulay Graphs." Communications in Algebra 43, no. 12 (2015): 5104-5112.
Salimi, Maryam, Elham Tavasoli, and Siamak Yassemi. "Tensor and Torsion Products of Relative Injective Modules with Respect to a Semidualizing Module." Communications in Algebra 43, no. 6 (2015): 2632-2642.
Alipour, Almas, Seyed Amin Seyed Fakhari, and Siamak Yassemi. "Stanley depth of factors of polymatroidal ideals and the edge ideal of forests." Archiv der Mathematik 105, no. 4 (2015): 323-332.
Rahmati Asghar, Rahim, and Siamak Yassemi. "k-Decomposable Monomial Ideals." Algebra Colloquium 22, no. spec01 (2015): 745-756.
Hajishari, Naser, and Siamak Yassemi. "Vertex decomposable graph." Publications de l'Institut Mathematique 99, no. 113 (2016): 203-209.
Rahim, Rahmati Asghar, and Siamak Yassemi. "The Behaviors of Expansion Functor on Monomial Ideals and Toric Rings." Communications in Algebra 44, no. 9 (2016): 3874-3889.
Moghimian, Mahdieh, Seyed Amin Seyed Fakhari, and Siamak Yassemi. "Regularity of powers of edge Ideal of whiskered cycles." Communications in Algebra 45, no. 3 (2016): 1246-1259.
, Jürgen Herzog, Volkmar Welker, and Siamak Yassemi. "Homology of Powers of Ideals: Artin-Rees Numbers of Syzygies and the Golod Property." Algebra Colloquium 23, no. 04 (2016): 689-700.
Shariatinia, Abbas, , and Siamak Yassemi. "Domination number of total graphs." Mathematica Slovaca 66, no. 6 (2016): 1527-1535.
Kimura, Kyouko, Naoki Terai, and Siamak Yassemi. "THE PROJECTIVE DIMENSION OF THE EDGE IDEAL OF A VERY WELL-COVERED GRAPH." Nagoya Mathematical Journal 220, no. 1 (2017): 1-20.
, , Siamak Yassemi, and Rahim Zare. "Cohen-Macaulay Lexsegment Complexes in Arbitrary Codimension." Algebra Colloquium 24, no. 03 (2017): 401-406.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی:
, Jürgen Herzog, Ali Soleyman Jahan , and Siamak Yassemi. "Stanley decompositions and partitionable simplicial complexes." arXiv 27, no. 1 (2008): 113-125.

همایش‌های بین المللی:
Yassemi, Siamak. "The theory of local cohomology." -, Sheffield, February 1-2, 1993 .
Yassemi, Siamak. "Workshop on ``Cohen-Macaulay modules, Singularities, and Cohen-Macaulay approximations''." -, Utrecht, February 1-2, 1994 .
Yassemi, Siamak. "Coassociated primes and magnitude of modules." Proceedings of international conference on commutative algebra, Osnabrück, April 21-22, 1994 .
Yassemi, Siamak. "Summer School on ``Commutative Algebra." -,, February 1-2, 1996 .
Yassemi, Siamak. "Homological dimensions modules and natura isomorphism." Summer school communicative Algeb,, April 20-21, 1996 .
Yassemi, Siamak. "Homomorphism locally finite injective dimensio." Conference of Homologi Methods in commuttiv Algebr and Algebra Geomet, Genova, April 21-22, 1998 .
Yassemi, Siamak. "Organizer Aworkshop on Homological Methods in Commutative Algebra and." -, Tehran, May 25-31, 2002 .
Yassemi, Siamak. "Invited speaker ,International Conference School on Commutative Algebra and Inter actions with Algebraic Geometry and combinatorics." The Abdus Salam International Center for Theoretical Physics ICTP, Trieste, June 24-11, 2004 .
Yassemi, Siamak. "Mini-Workshop on Commutative Algebra , Essen." -, Essen, March 15-17, 2005 .
Yassemi, Siamak. "invited speaker Department Colloquium,Indian Institute of Technology ,." -, India, April 12-13, 2006 .
Yassemi, Siamak. "Local cohomology for modules finite over a local homomorphism." CIMPA school and international conference on commutative algebra, Bombay, January 2-11, 2008 .
Yassemi, Siamak. "Castelnuovo-Mumford regularity of edge ideal of graphs." Antalya Algebra Days XIX, İzmir, May 17-21, 2017 .
Yassemi, Siamak. "Attending the workshop." Mathematische Arbeitstagung, Bonn, June 19-23, 2017 .
Yassemi, Siamak. "h-vectors and f-vectors of simplicial complexes." On Commutative Algebra and its interaction to Combinatorics, Discrete Geometry and Singularity Theory, HaNoi, September 11-15, 2017 .

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
زندگینامه بزرگان ریاضی: مولانا عبدالعلی بیرجندی
اتحادهای ریاضی
تست هوش: مثلث ها را بشمارید.
ساعت ریاضیدانان!
هوش معنوی چیست؟
سیستم عدد نویسی رومی