پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی

پرطرفدارترین مطالب امروز

طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
زندگینامه ریاضیدانان: دکتر جواد بهبودیان
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
اتحادهای ریاضی
سیستم عدد نویسی رومی
تست هوش: تاریخ تولد شریل را پیدا کنید.
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
تست هوش: چند مربع قابل شمارش است؟
پالیندروم چیست؟