شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
QED

کیو ئی‌ دی؛
به معنای «که باید نشان داده می‌شد» یا «اثبات شد آنچه باید (می‌شد)» و آنرا در انتهای اثبات یک مسئله می‌نویسند.

پرطرفدارترین معماهای امروز

معمای المپیادی: بازی با سنگ‌ریزه‌ها

سوال ریاضی: منفی به توان منفی!

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار

سؤال ریاضی: پرتاب چند باره یک تاس

معمای المپیادی: عدد بزرگتر را بیابید.

معمای المپیادی: عدد انتخاب نشده!

معمای المپیادی: گزاره های درست

معمای المپیادی: گروه بندی دانش آموزان

معمای المپیادی: همه حضّار در سالن

معمای المپیادی: عبور از رودخانه

معمای المپیادی: حرکت اسب ها به نوبت!

معمای المپیادی: شانزده مثلث کوچک

سؤال ریاضی: اعداد سه رقمی خاص با ارقام فرد

معمای المپیادی: ردیف سکه ها

معمای المپیادی: خرس قطبی

معمای المپیادی: یک، دو، سه، چهار!

معمای المپیادی: نتایج مسابقات فوتبال

معمای المپیادی: معمای آبرسانی

معمای المپیادی: اسب در صفحه شطرنج نامتناهی

معمای المپیادی: شلیک تیر به هدف

معمای المپیادی: معمای نمایی

معمای المپیادی: سیم کشی های مشابه

سؤال ریاضی: پرتاب تاس ها و بررسی یک احتمال خاص

پنج ضلعی در چرخش

معمای المپیادی: کوتاه ترین مسیرهای منتهی به خیابان اصلی

معمای المپیادی: همسایه های شطرنجی

معمای المپیادی: همه مسیرهای یکطرفه

معمای المپیادی: همه جواب های معادله

معمای المپیادی: همه زیر مستطیل ها

معمای المپیادی: میانگین اعداد منتخب

معمای المپیادی: مرتب سازی لغتنامه ای

معمای المپیادی: مجموع مکعب ارقام

تست هوش: شیر آب و ظرف های متصل به هم

تست هوش: وزن بطری خالی

تست هوش: ردیف مجهول!

تست هوش: بیشترین سکّه ممکن

تست هوش: معمای نوروزی

تست هوش: سلول متفاوت!

تست هوش تصویری: آخرین روزهای برفی سال!

تست هوش تصویری: سیب ها در اندازه های متفاوت

تست هوش: مناطق ۲۰-گانه شهری

تست هوش: برچسب مکعب مجهول

تست هوش: تساوی های خاص

تست هوش: مجموع ویژه نقاط

تست هوش نسبت شکل ها

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۶

تست هوش: مکان عقربه ساعت شمار

تست هوش: چیدمان شبکه نقاط

تست هوش: ردیف بعدی!؟

تست هوش: چند تا هندوانه داریم؟؟

تست هوش: هندوانه های شب یلدا

تست هوش: گزینه اضافی

تست هوش: حاصل جمع و نتایج خاص

تست هوش: دومینوی مناسب را بیابید!

تست هوش: کشف روابط بین اعداد

تست هوش: خرافات در گزینش اعداد!

تست هوش: همه واژه های نهفته!

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۵

تست هوش: تشخیص نسبت شکل ها

تست هوش فضایی: چند پهلو!؟

تست هوش: گزینه بعدی را بیابید

تست هوش تصویری: مدادها را بشمارید

تست هوش: مکعب گسترده شده

تست هوش: پرواز کبوتر