پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵

پرطرفدارترین معماهای امروز

معمای ریاضی: در مسیر اعداد (شماره 2)

معمای ریاضی: در مسیر اعداد (شماره 1)

سؤال ریاضی: افزایش در مکعب عدد

معمای ریاضی: مجموع ارقام متمایز

سؤال ریاضی: اکسترمم و نقطه بحرانی

سؤال ریاضی: نمودار مشتق

سؤال ریاضی: گوی های شماره گذاری شده

سؤال ریاضی: دو خط متنافر و نقطه مفروض

معمای ریاضی: کارخانه اتومبیل سازی

معمای المپیادی: کاغذ تا شده

معمای ریاضی: بلیت های شانس

معمای المپیادی: حاصل ضرب های منتهی به 2

بدون محاسبه حاصل کسرها، عدد بزرگتر را بیابید.

معمای ریاضی: پایان سال 2015!

معمای ریاضی: کفه سنگین تر

معمای ریاضی: مکعب های کوچک

معمای المپیادی: زاویه مجهول

معمای المپیادی: پهلوان و میل های زورخانه

معمای المپیادی: گونی های شکر

معمای المپیادی: رقابت در امتحانات

معمای المپیادی: پنج عدد در یک عدد

معمای المپیادی: چراغ برق

معمای المپیادی: بیشینه مساحت

معمای ریاضی: همه مسیرهای خانه تا محل کار

معمای ریاضی: شمارش صفر و یک ها در دنباله باینری

معمای المپیادی: جزیره گنج!

معمای المپیادی: معمای شش عنکبوت

معمای المپیادی: عبور قورباغه از برکه

معمای ریاضی: بزرگترین اعداد ممکن با ارقام مشخص

معمای ریاضی: مقلوب عدد چهار رقمی

معمای المپیادی: مبنای منهای 10

معمای المپیادی: همه جواب های حقیقی معادله

تست هوش: جدول نقاط متقاطع!

تست هوش: عقربه های ساعت در یک راستا

تست هوش: مکعبی که باز شده است...

تست هوش تصویری: در کمین شکار

تست هوش: توزین میوه ها

تست هوش: پیتزاها و اسلایس خورده شده!

تست هوش: هشت ضلعی و عدد مجهول

تست هوش: دایره، مربع و مثلث

تست هوش: گزینه بعدی در تغییرات تدریجی شکل!

تست هوش: چرخش

تست هوش: بازسازی و مرمت کاشی ها

تست هوش: نسبت شکل ها

تست هوش: بیشترین حجم

تست هوش: گزینه متفاوت، بیرون!

تست هوش فضایی: مکعب تا شده

تست هوش: ردیف کاشی ها

تست هوش: آدمکی با دست و پای مجهول!

تست هوش تصویری: شکارچی و روباه

تست هوش: حاصلضرب و نتایج خاص

تست هوش: مسیر مجهول

تست هوش: رعایت منطق در کاشیکاری

تست هوش: قطعات مکمل

تست هوش: تست دومینو (شماره 4)

تست هوش: دایره های علامت گذاری شده!

تست هوش: پنج ضلعی بعدی

تست هوش: باز هم کاشیکاری منطقی!

تست هوش: کاشیکاری منطقی!

تست هوش: یکی را حذف کنید.

تست هوش: خطوط باز و بسته!

تست هوش: درصد سطوح رنگ شده

تست هوش: زنجیره حروف

تست هوش: برج تاس ها