سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

پرطرفدارترین معماهای امروز

سؤال ریاضی: اعداد سه رقمی خاص با ارقام فرد

معمای المپیادی: ردیف سکه ها

معمای المپیادی: خرس قطبی

معمای المپیادی: یک، دو، سه، چهار!

معمای المپیادی: نتایج مسابقات فوتبال

معمای المپیادی: معمای آبرسانی

معمای المپیادی: اسب در صفحه شطرنج نامتناهی

معمای المپیادی: شلیک تیر به هدف

معمای المپیادی: معمای نمایی

معمای المپیادی: سیم کشی های مشابه

سؤال ریاضی: پرتاب تاس ها و بررسی یک احتمال خاص

پنج ضلعی در چرخش

معمای المپیادی: کوتاه ترین مسیرهای منتهی به خیابان اصلی

معمای المپیادی: همسایه های شطرنجی

معمای المپیادی: همه مسیرهای یکطرفه

معمای المپیادی: همه جواب های معادله

معمای المپیادی: همه زیر مستطیل ها

معمای المپیادی: میانگین اعداد منتخب

معمای المپیادی: مرتب سازی لغتنامه ای

معمای المپیادی: مجموع مکعب ارقام

معمای ریاضی: احتمال روزهای یکشنبه!

سؤال ریاضی: بزرگترین مکعب محاط در یک کره

سؤال ریاضی: نمودار تابع مثلثاتی

معمای ریاضی: دو عدد شش رقمی

معمای ریاضی: در مسیر اعداد (شماره 2)

معمای ریاضی: در مسیر اعداد (شماره 1)

سؤال ریاضی: افزایش در مکعب عدد

معمای ریاضی: مجموع ارقام متمایز

سؤال ریاضی: اکسترمم و نقطه بحرانی

سؤال ریاضی: نمودار مشتق

سؤال ریاضی: گوی های شماره گذاری شده

سؤال ریاضی: دو خط متنافر و نقطه مفروض

تست هوش: دومینوی مناسب را بیابید!

تست هوش: کشف روابط بین اعداد

تست هوش: خرافات در گزینش اعداد!

تست هوش: همه واژه های نهفته!

تست هوش: معمای چوب کبریتی شماره ۵

تست هوش: تشخیص نسبت شکل ها

تست هوش فضایی: چند پهلو!؟

تست هوش: گزینه بعدی را بیابید

تست هوش تصویری: مدادها را بشمارید

تست هوش: مکعب گسترده شده

تست هوش: پرواز کبوتر

تست هوش: منطق در تساوی ها!

تست هوش: ابرهای خالدار

تست هوش: آسمان شب!

تست هوش: عتیقه های گران قیمت

تست هوش: پرّه ی مجهول پروانه

تست هوش: سود بیشتر!

تست هوش تصویری: چند نوع ماهی می بینید؟

تست هوش تصویری: حلقه های غیرمتصل

تست هوش: عبور کامیون از روی پل

تست هوش: حاصلضرب نادرست!

تست هوش تصویری: روبات های مشابه

تست هوش: نسبت شکل ها

تست هوش: جدول نقاط متقاطع!

تست هوش: عقربه های ساعت در یک راستا

تست هوش: مکعبی که باز شده است...

تست هوش تصویری: در کمین شکار

تست هوش: توزین میوه ها

تست هوش: پیتزاها و اسلایس خورده شده!

تست هوش: هشت ضلعی و عدد مجهول

تست هوش: دایره، مربع و مثلث

تست هوش: گزینه بعدی در تغییرات تدریجی شکل!