دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

پرطرفدارترین خبرهای امروز

کانال رسمی آی هوش در تلگرام
تشخیص هوش افراد از روی چهره
معادله
تفکر انتزاعی در نوزادان پیش از تکلم
دانشگاه سمنان عضو حقوقی انجمن ریاضی ایران شد
کشف نحوه ساخت کندوی زنبور عسل پس از هزاران سال
حیوانات هم دارای هوش می باشند!
سرمربی تیم ملی شطرنج انتخاب شد
بازگشت تيم المپياد رياضی دانش آموزی به کشور