جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ 4133 0 1

براساس اعلام موسسه خانه کتاب، از ابتدای سال تا پایان تیرماه در حوزه ریاضیات در حالی 223 عنوان کتاب منتشر شده است که ناشران تهرانی با 159 اثر از ناشران شهرستانی پیشی گرفته‌‌اند.

بر اساس آمار خانه کتاب

223 عنوان کتاب ریاضی در چهار ماه منتشر شد

براساس اعلام موسسه خانه کتاب، از ابتدای سال تا پایان تیرماه در حوزه ریاضیات در حالی 223 عنوان کتاب منتشر شده است که ناشران تهرانی با 159 اثر از ناشران شهرستانی پیشی گرفته‌‌اند.
 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) بر اساس اعلام موسسه خانه کتاب از ابتدای امسال تا پایان تیر‌ماه  در حوزه ریاضیات،‌ 223 عنوان کتاب به چاپ رسیده است. چاپ‌های نخست آثار این حوزه یکصدو 12 عنوان و تجدید چاپ‌ها یکصدو 11 عنوان ثبت شده است. تالیفات حوزه ریاضی نیز یکصدو 97 و ترجمه‌ها 26 عنوان بوده‌‌اند. 
 
ناشران تهرانی در این مدت یکصدو 91 عنوان کتاب در حوزه ریاضی به بازار نشر عرضه کرده‌اند در حالی که ناشران شهرستانی 32 عنوان را به خود اختصاص داده‌اند. 
 
گزیده تازه‌های نشر ریاضیات/ چهار ماه نخست 93
«100 نكته در تدريس رياضيات» نوشته مايک آلرتون، مترجمان، منصوره قاضی ‌دستجردان، مهتاب ابراهيمی، ناشر به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)، 176 صفحه، چاپ دوم، یک‌هزار نسخه، 6 هزار و 500 تومان. 
 
«206 معما: معماهای چالش‌برانگيز خوش‌ساخت قديمی و مسائل رياضی شگفت‌آور بديع» نوشته هنری‌ارنست ديودنی، مترجم سيامک محيی‌الدين ‌بناب، ناشر آموت، 168 صفحه، چاپ دوم، یک‌هزار و 100 نسخه، هشت‌هزار و 500 تومان. 
 
«330 سوال GMAT با پاسخ‌های تشريحی» نوشته حسين نامی، مدرسان برتر، 112 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 10 هزار و 900 تومان. 
 
«آموزش اعداد و رياضی» گردآورنده گروه فرهنگی جهان‌نما، 12 صفحه، چاپ سوم، یک‌هزار نسخه، 20 هزار تومان. 
 
«آموزش رياضی سوم ابتدايی به روش تمرين شامل: مسايل و تمرينات متنوع با نكته‌های آموزشی...» نوشته رضا نگهدار، ناشر مبتكران، پيشروان، 180 صفحه، چاپ 6، دو هزار نسخه، هشت هزار تومان. 
 
«الفبای المپياد رياضی» نوشته مرتضی محمدآبادی، دانش‌پژوهان جوان، 304 صفحه، چاپ 16، یک‌‌هزار و 200 نسخه، 10 هزار و 500 تومان. 
 
«الگوی آسان: شگفتی‌های عدد 9 (بازی با رياضی)» نوشته طاهره بوستانی ‌فرگوش، 98 صفحه، چاپ نخست، 500 نسخه، 11 هزار تومان. 
 
«المپيادهای رياضی آمريكا» نوشته محمد برجی‌اصفهانی، ناشر مبتكران، 180 صفحه، چاپ دوم، یک‌هزار و 200 نسخه، 11 هزار تومان. 
 
«المپيادهای رياضی جهانی ABACUSE مقطع دبستان» نوشته مترجان عليرضا قربانی، عليرضا علی ‌قانعی و ليلا سليمانی، ناشران علوم پارسی و تيزهوشان برتر، 160 صفحه، چاپ چهارم، یک‌هزار نسخه، هشت هزار تومان. 
 
«بازی با اعداد» مترجم آمنه بهشتی، ناشر آريانگار، 16 صفحه چاپ نخست، سه هزار نسخه، دو هزار تومان. 
 
«تاريخ عددنويسی و حساب از عصر كهن تا حيوانات رياضی‌دان» مهرداد فدائی ‌پله‌شاهی، مونس باقری، ناشر رستم و سهراب، 176 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه،‌ هشت‌هزار و 500 تومان. 
 
«تاريخ فلسفه غرب: فلسفه علم، منطق و رياضيات در قرن بيستم» مترجم ابوالفضل حقيری، ناشر حكمت، 582 صفحه، جلد نهم، چاپ نخست، دو هزار نسخه، سه هزار و 600 تومان. 
 
تفريق ياد بگيريم! آموزش رياضی با برچسب و بازی (براساس كتابی از پيتر هدوک)» مترجم واحد ترجم نشر چكه، ناشر چکه، 16 صفحه، چاپ نخست، دو هزار نسخه، هفت‌هزار و 500 تومان. 
 
«توابع در رياضيات مهندسی» نوشته شهرام شفيعی، ناشر فراروان‌شناسی، 156 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 9 هزار تومان. 
 
«جمع ياد بگيريم! آموزش رياضی با برچسب و بازی (براساس كتابی از پيتر هدوک)» مترجم واحد ترجمه نشر چكه، چكه، 16 صفحه، چاپ نخست، دو هزار نسخه، هفت‌هزار و 500 تومان. 
 
«جمع‌بندی رياضيات ششم ابتدای به روش علم سليم» نوشته محسن محمدی علی ميرزايی و عليرضا لطفعلی خانی، ناشر زهد، 60 صفحه، چاپ نخست، یک‌‌هزار نسخه، 6 هزار تومان. 
 
«دو كلمه حرف ماشين حساب اول دبستان: فعاليت‌های آموزشی برای استفاده از ماشين حساب» نوشته زهره پندی، ناشر فاطمی، 64 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار و 500 نسخه، 6 هزار تومان. 
 
«راهنمای جامع و كاربردی محاسبات دارويی» نوشته حميدرضا كوهستانی، نيره باغچقی، كورش رضايی، ناشر جامعه‌نگر، 80 صفحه، ‌چاپ چهارم، یک‌هزار و 500 نسخه، چهار هزار و 500 تومان. 
 
«روان‌شناسی ابداع رياضيات و علم» شهرام شفيعی، ناشر فراروان‌شناسی، 92 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، چهار هزار و 500 تومان. 
 
«روش‌های تحليل چند متغيری در علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربيتی از مساله تا تحليل» نوشته ژای تاک؛ مترجم محمود بحرانی، ناشر دانشگاه شيراز، 506 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 23 هزار تومان. 
 
«رياضی را آسان بياموز (رشته تجربی)» نوشته بابک سادات؛ ويراستار مجيد رضايی، ناشر تخته سياه، 104 صفحه، چاپ نخست یک‌هزار و 500 نسخه، هشت هزار تومان. 
 
«ريسک و ورشكستگی در بيمه» نوشته ديويد‌سی.ام ديكسون، مترجمان محمد كريمی ‌خرمی، سعيد قاسم‌خانی، ناشر پژوهشكده بيمه (وابسته به بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران)، 300 صفحه، چاپ نخست، 500 نسخه، 12 هزار تومان. 
 
«ضرب ياد بگيريم!: آموزش رياضی با برچسب و بازی» مترجم واحد ترجمه نشر چكه، ناشر چكه، 16 صفحه، چاپ دوم، دو هزار نسخه، هفت‌ هزار تومان. 
 
«علوم زمين با متلب» نوشته مارتين اچ. تراث، مترجمان اميرهوشنگ احسانی و بهزاد سلطانی، ناشر دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 322 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 15 هزار تومان. 
 
«فلسفه رياضی و فيزيک» نوشته شهرام شفيعی، ناشر فراروان‌شناسی، 202 صفحه،‌ چاپ نخست، یک‌‌هزار نسخه، 10 هزار تومان. 
 
«كاربرد رياضيات در مهندسی شيمی: مدلسازی رياضی و روش‌های تحليلی» نوشته منوچهر نيک‌آذر، رياض خراط، ناشر دانشگاه صنعتی اميركبير (پلی‌تكنيک تهران)، 316 صفحه، جلد نخست، چاپ نهم، یک‌‌هزار نسخه، هشت هزار و 500 تومان. 
 
«كاربرد رياضيات در نجوم» نوشته شهرام شفيعی، ناشر فراروان‌شناسی، 222 صفحه، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 11 هزار تومان. 
 
«كتاب آخر رياضيات تجربی: مرور كامل همه مباحث رياضيات تجربی، دسته‌بندی مسائل مطرح در آزمون كنكور ...» نوشته منصور سعيدی و محمدرضا ميرجليلی، ناشر مهر و ماه نو، 344 صفحه، چاپ سیزدهم، دو هزار نسخه، 10 هزار تومان. 
 
«مباحثی در رياضی عمومی: ارزشيابی در خدمت يادگيری» نوشته نوراله جمالی، يوسف رونما، ناشر آريان قلم، 302 صفحه، چاپ نخست، یک‌‌هزار نسخه، 12 هزار تومان. 
 
«محاسبات سرانگشتی تاسيسات» نوشته آرتور بل، مترجم محمدحسين دهقان، ناشر يزدا، 716 صفحه، چاپ نخست، 600 نسخه، 34 هزار تومان. 
 
«معادلات ديفرانسيل و اكولوژی» نوشته محمدحسين رحمانی‌دوست و فرانک حقيقی‌فر، 316 صفحه، جلد نخست، چاپ نخست، یک‌هزار نسخه، 16 هزار تومان. 
 
«نقشهای هندسی در هنر اسلامی» عصام سعيد، عايشه پارمان، مترجم مسعود رجب‌نيا، صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران (سروش)، 168 صفحه، چاپ پنجم، یک‌هزار نسخه، هشت هزار و 500 تومان.
کلمات کلیدی
سایر اخبار و تازه های پیشنهادی آی هوش:

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین خبرهای امروز

معادله
تشخیص هوش افراد از روی چهره
مدیرعامل OpenAI: کمی از چت جی‌پی‌تی می‌ترسیم!
دختران نمرات بهتری می گیرند
رتبه‌های ممتاز کنکور در اختیار دختران
درخشش۶ دانش‌آموز مرکزی در مسابقات‌جهانی محاسبه ذهنی ریاضی
گزارش تصویری از یکی از مراسم یادبود مریم میرزاخانی در تهران
دکتر عبدالله شیدفر درگذشت
نقش مؤثر موسیقی در توانبخشی شناختی