چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
دیس لکسی چیست؟
زندگینامه بزرگان ریاضی: کارل فریدریش گاوس، سلطان ریاضیات
10 روش تقویت حافظه
الگوریتم: غربال اراتوستن
زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
زندگینامه بزرگان ریاضی: سیاوش شهشهانی، چهره ماندگار ریاضیات و پدر اینترنت ایران
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2