دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
همه چیز درباره هوش مصنوعی به زبان ساده
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
ابوریحان بیرونی، دانشمند ایرانی که همه چیزدان بود
زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
زندگینامه ریاضیدانان ایرانی: حکیم عمر خیام
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
اتحادهای ریاضی