دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ 8246 0 5

موسسه پژوهشی کودکان دنیا یک سازمان تخصصی ،پژوهشی و  مستقل   است که از سال 1373 به همت جمعی از مربیان ، مدرسان ، نویسندگان و کارشناسان آموزش کودکان خردسال فعالیت خود را آغاز کرده است .

معرفی: موسسه پژوهشی کودکان دنیا

آشنایی با موسسه پژوهشی کودکان دنیا
 
موسسه پژوهشی کودکان دنیا یک سازمان تخصصی ،پژوهشی و  مستقل   است که از سال 1373 به همت جمعی از مربیان ، مدرسان ، نویسندگان و کارشناسان آموزش کودکان خردسال فعالیت خود را آغاز کرده است . کمک به زندگی سالم و شایسته برای همه کودکان خردسال  و فراهم کردن  فرصت های مناسب رشد همه جانبه برای   آنها ، دورنمایی است که موسسه برای  تمامی کودکان   متصور است.   با این آگاهی که توجه به برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال از همان بدو تولد موجب خواهد شد تا کودکان بتوانند به حداکثر توانایی ها و استعدادهای خود دست یابند.
 
اهداف موسسه پژوهشی کودکان دنیا
کمک به گسترش برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال 
عمومی ساختن آموزش پیش از دبستان به عنوان یکی از حقوق اساسی کودکان خردسال
. یافتن راه ها و روشهای مدرن و خلاق آموزشی برای کودکان این گروه سنی
توانمند سازی مراقبین کودک در حمایت و مراقبت از رشد و تکامل کودکان خردسال در جوامع مختلفی محلی ، شهری ، روستایی و ملی
توسعه جوامع محلی ،  مبتنی بر روشهای مشارکتی در ارتباط با  کودکان خردسال
توجه به برنامه های غیر رسمی و غیر متمرکز در آموزش کودکان خردسال

روشهای کار :
تحقیق و پژوهش در زمینه آموزش کودکان خردسال و برنامه های ادغام یافته رشد و تکامل کودکان خردسال
برگزاری دوره های آموزشی برای مربیان ، کارشناسان ، مدیران مراکز پیش دبستانی ، والدین
جلب مشارکت سازمانهای دولتی و غیر دولتی در حمایت از برنامه های مراقبت برای  رشد و تکامل کودکان خردسال
برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان ، مربیان و مدیران مراکز پیش دبستانی و والدین
آماده سازی منابع ، کتاب ، جزوه و فیلمهای آموزشی برای مربیان ، مدیران و کارشناسان آموزش پیش از دبستان و الدین
کمک به تجهیز و راه اندازی انواع کودکستان ومراکز پیش دبستانی در سراسر کشور 

فعالیتهای انجام شده:
- آماده سازی کتابهای مرجع آموزش پیش از دبستان
یکی از اصلی ترین فعالیتهای موسسه آماده سازی ، تدوین وتالیف کتابهای مرجع آموزش پیش از دبستان است که  پیش بینی شده است که این مجموعه به صد جلد برسد. هر جلد از این کتاب به یکی از موضوعهای کار کودکان در مراکز پیش از دبستان  و یا در خانه می پردازد. مراقب کودک می تواند با داشتن هر کتاب ، بخشهایی از آن را با توجه به ویژگی و شرایط کودکان انتخاب و سپس با کودک کار کند. هدف اصلی این کتابها یاری رساندن به سیستم غیر متمرکز و کودک محور در نظام آموزش است.

تا کنون چهار جلد از این کتابها انتشار یافته است وجلدهای بعدی نیز در مراحل مختلف آماده سازی و انتشار قرار دارد. کتابهای فوق که توسط گروه بزرگی از کارشناسان و متخصصان آموزش پیش از دبستان تدوین شده است یکی  از معتبرترین منابع موجود برای کار با کودکان خردسال در ایران است.

- برنامه رادیویی نسل فردا
در سال 1375 موسسه موفق شد با جلب همکاری مدیران برنامه آموزشی رادیو سراسری ، یک برنامه نیم ساعته آموزشی برای والدین را تدارک ببیند . این برنامه با  هدف یاری رساندن به آن دسته از خانواده هایی که نمی توانند فرزندان خود را به کودکستان بفرستند تنظیم گردید . این برنامه تا سال 1377 هفته ای سه روز پخش می گردید.

- مربیان روستایی
موسسه پژوهشی کودکان دنیا در سال 1375 با همکاری یونیسف ، وزارت کشاورزی و دفتر تعاونی زنان روستایی طرح مهدهای کودک روستایی  را به اجرا در آورد . در این طرح 100 زن و دختر روستایی علاقه مند برای کار با کودکان خردسال از 40 روستا یک دوره آموزشی برای کار با کودکان را گذراندند.هدف این طرح فعال کردن زنان و دختران روستایی برای حمایت  و توجه به برنامه های آموزشی کودکان روستاهای خود بود.

- آموزش مربیان وزارت آموزش و پرورش
در سال تحصیلی 76 – 75 و 77- 76 و 78 - 77 موسسه پژوهشی کودکان دنیا موفق شد بیش از 200 نفر از مربیان مهدهای کودک وزارت آموزش و پرورش در شهر تهران و شهرستانهای تهران را آموزش دهد . این آموزشها شامل روشهای جدید و برنامه های مدرن آموزشی برای کار با کودکان خردسال بود.  در انتهای هر دوره آموزشی نیز نمایشگاه بزرگ از کارهای کودکان تحت پوشش این وزارتخانه برگزار گردید. از سال 81 نیز  موسسه آموزش مربیان مهدهای تحت پوشش آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور را به عهده گرفته است .

- طرح کودک به کودک 
موسسه پژوهشی کودکان دنیا با همکاری یونیسف ، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور در تابستان 1376 دوره آموزشی طرح کودک به کودک را برای 400 معلم شهری و روستایی برگزار کرد . در این دوره آموزشی 11 نفر از کارشناسان موسسه روشهای فعال کردن کودکان دبستانی را برای کمک به کودکان خردسال آموزش دادند.

- مهدهای کودک برای  کودکان پناهنده
در پاییز 1376 موسسه پژوهشی کودکان دنیا با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و اداره مهاجرین  وزارت کشور طرح مهدهای کودک برای کودکان پناهنده را در 4 اردوگاه رفسنجان ، بردسیر ، جهرم و سروستان را برگزار کرد. در این طرح 80 نفر از دختران و زنان مهاجر عراقی و افغان در طی 10 روز با روشهای کار با کودکان آشنا شدند. تاسیس 4 مهد کودک و 6 مهد کودک چادری در 4 اردوگاه حاصل این تجربه بوده است. حمایت از کودکان خردسال در هر اردوگاه و آماده کردن آنان برای ورود به مدرسه  و توانمند سازی زنان و دختران پناهنده درمراقبت از کودکان خردسال از اهداف این طرح بوده است.

درسال 1378 موسسه 20 داوطلب مهاجر افغان را برای کار با کودکان خردسال آموزش داد. هدف از برگزاری این دوره آموزشی کمک به تاسیس مهدهای  خانگی  بود که تعدادی از این مهدها در منطقه ورامین ، کن ، سولقون ، ورامین و….ب راه اندازی شد. موسسه در سال 79 برای اولین  بار روز همبستگی مادران مهاجر افغان با مادران ایرانی را  برگزار کرد . در این روز زنان و دختران مهاجر افغان که دوره های آموزشی را گذرانده بودند ، مجموعه ای از کارهای هنری ، دستی و…. خود را به نمایش گذاشتند . عواید  این برنامه صرف حمایت از مهدهای خانگی شد .

آموزش 40 داوطلب مهاجر افغان  و تاسیس مهدهای خانگی  در حاشیه شهر تهران در سال 81 با همکاری یونیسف  و موسسه رشدیه  ، و توسعه مهدهای فوق در کرمان و زاهدان از جمله فعالیت هایی بوده است که در حوزه توسعه  آموزش برای کودکان مهاجر انجام داده است .

- مربی سیار
از تابستان 1377 با همکاری ستاد شهر سالم و شهرداری منطقه 20 تهران موسسه پژوهشی کودکان دنیا طرح مربیان سیار را در یکی از مناطق حاشیه شهر تهران به اجرا در آورده است . از سال 1377 تا کنون بیش از 120 نفر از دختران و زنان محلی با آموزشهای متنوع و متعدد به عنوان مربی سیار در کوچه ها و پارکهای منطقه به آموزش کودکان خردسال پرداخته اند. در این برنامه هر مربی دارای ساکی حاوی وسایل کار با کودکان خردسال است که در کوچه و خیابان و در پارکهای محلی با کودکان خردسال فعالیتهای آموزشی  را انجام می دهد. این طرح برای اولین بار در ایران اجرا می شود و بیش از هر چیز با این هدف که آموزش کودکان محروم محدود به فضایی به نام مدرسه و یا کودکستان نیست به فعالیت خود ادامه می دهد. در این طرح روزانه بیش از 1000 کودک از برنامه های مربیان سیار بهره می برند. این طرح از سوی سازمانهای مختلف بین المللی و ملی مورد توجه و سپاس قرار گرفته است.

مربیان سیار  یکی از موفق ترین الگوهایی بوده است که آموزش را محدود به چهار دیواری به نام مهد کودک و مدرسه نمی داند و از هر فضایی  برای کمک به آموزش کودکان  استفاده می کند .  طرح مربیان سیار موجب اتفاق های شگرفی در توسعه برنامه های موسسه در منطقه 13 آبان شد .   برنامه های آموزش خانواده ها ، تاسیس مهدهای کودک رایگان ، تعاونی زنان ، خانه مراقبت  از مادران باردار و… همگی از دل این مجموعه سر زده است . در حال حاضر بسیاری از شهرهای  ایران از چنین الگویی برای کمک به توسعه آموزش کودکان خردسال بهره برده اند .  

- آموزش خانواده
از سال 1378  آموزش خانواده ها به ویژه زنان در امر مراقبت از کودکان خردسال به عنوان یکی از برنامه های مهم موسسه در حال اجرا است . در این برنامه زنان در مناطق حاشیه شهر با روشهای مراقبت از رشد و تکامل کودکان آشنا می شوند. فعال کردن و توانمند سازی زنان در مدیریت خانواده ، مراقبت  از کودکان و تاثیر مثبت در منطقه از جمله اهداف این برنامه بوده است . تا کنون بیش از 400 نفر از زنان مناطق حاشیه شهر تهران در این دوره شرکت کرده اند و از این گروه 30 نفر از زنان آموزش دیده در حال حاضر به عنوان مروج آموزشی در محله های خود مشغول به فعالیت هستند. تاسیس تعاونی های زنان ، اجرای کارهای درآمدزا ، برگزاری دوره های آموزشی محلی و…. از نتایج این دوره ها ست.

- مشارکت در طرح کشوری مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال
از سال 1378 موسسه پژوهشی کودکان دنیا به عنوان مشاور و همکار تخصصی صندوق کودکان سازمان ملل در برنامه ریزی برای طرح کشوری مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال مشارکت کرده است. تهیه 11 عنوان کتاب راهنما برای والدین ، طراحی مجموعه آموزشی وآموزش کارشناسان سازمانهای مختلف دولتی به عهده موسسه است . در این طرح 3 وزارتخانه و 7 نهاد دولتی و 4 سازمان غیر دولتی همکاری دارند.

- ترویج مراحل رشد کودک
آشنا کردن گروه های مختلف کارشناسان ، مسوولین ،مدیران ، برنامه ریزان ، والدین و مربیان با مراحل رشد کودک یکی از استراتژی های مهم موسسه از سال 1378 است . این اقدام موجب می شود تا هم مسوولین و هم دست اندرکاران ضمن آشنایی با مراحل حساس رشد کودک از دوران بارداری تا سن ورود به دبستان  به ضرورت توجه به این دوران پی ببرند. تا کنون بیش از 70 کارگاه آموزشی در شهرستانهای مختلف کشور با این هدف برگزار شده است . این کارگاه با توجه به فیلمهای چهارگانه یونیسف طراحی و تنظیم شده است.

- گسترش فرهنگ صلح
به مناسبت آغاز دهه جهانی فرهنگ صلح و نفی خشونت برعلیه کودکان 2001 الی 2010 ، موسسه از سال 1379 توجه به گسترش برنامه های فرهنگ صلح را در دستور کار خود قرار داده است. آموزش فرهنگ صلح به مربیان ،والدین و سپس به کودکان به عنوان یکی از راهبردهای مهم موسسه در همه فعالیتها قرار گرفت.

- تهیه بیانیه فرهنگ صلح در 15 فصل و تنظیم  اعلامیه تحریم اسباب بازی های مروج خشونت با همکاری 23 سازمان غیر دولتی فعال در زمینه - کودکان وبرگزاری دوره های آموزشی با موضوع صلح از جمله فعالیتهای این برنامه  است.
- کمک به راه اندازی شورای گسترش فرهنگ صلح با مشارکت گروه بزرگی از سازمان های غیر دولتی  کودکان 
- برگزاری عصرانه های صلح در تابستان 80 و 81  با حضور بیش از 10000 خانواده 
- تهیه فراخوان بزرگداشت روز جهانی صلح و برگزاری این  روز   با همکاری کمیسیون ملی یونسکو
- آماده سازی جزوه های ارزش های زندگی  برای کار با کودکان خردسال 

 
- کتابهای پارچه ای برای کودکان خردسال
از سال 1378 موسسه پژوهشی کودکان دنیا اقدام به تهیه کتابهای پارچه ای برای کودکان خردسال به ویژه برای کودکان معلول کرده است. برگزاری یک نمایشگاه بزرگ از 40 عنوان کتاب پارچه ای  و لمسی در تابستان 1378 با همکاری شورای کتاب کودک  وآماده سازی 1000 نسخه کتاب پارچه ای وتوزیع آنان از جمله فعالیتهای این بخش بوده است.

- انجمنهای منطقه ای برای آموزش کودکان خردسال
در یک طرح مشترک با صندوق کودکان سازمان ملل متحد، حمایت از تاسیس انجمنهای منطقه ای برای آموزش کودکان خردسال در دستورکار موسسه قرار گفته است . هدف از این برنامه کمک به سازماندهی نیروها و کارشناسان  هر منطقه و برنامه ریزی محلی برای مراقبت از رشد و تکامل کودکان خردسال در هر منطقه است. دستیابی به آموزش غیر متمرکز و گسترش برنامه های آموزش کودکان خردسال نیز از اهداف دیگر این انجمنهاست. تا کنون در بیش از 30 شهرستان این انجمنها فعالیت خود را آغاز کرده اند و طرحها و برنامه های گسترده ای را نیز اجرا نموده اند.

هر سال یک گردهمایی بزرگ از اعضای موسسه و انجمن های منطقه ای در یکی از شهرهای کشورمان برگزار می شود. در این گردهمایی انجمن ها این فرصت را به دست می آورند تا  ضمن آشنایی با برنامه های جدید ، گزارش کار و فعالیت های خود را ارایه دهند

- برگزاری دوره های آموزشی
موسسه از سال 1373 تا 1382  بیش از 700  کارگاه آموزشی  در تهران و در شهرستانها و روستاهای مختلف کشور برگزارکرده است . در این کارگاه ها  نزدیک به 000/10  نفر از مدیران ، مربیان ، والدین و کارشناسان آموزش کودکان خردسال شرکت کرده اند. تنوع کلاس های موسسه ،  انعطاف پدیری ، کاربردی بودن برنامه ها و نو بودن مباحث آموزشی  موجب شده است تا  هر سال گروه بزرگ تری از مخاطبان  از کلاس های موسسه بهره مند شوند .

- آموزش مربیان مهدهای روستایی 
از سال 1380 با مشارکت دفتر روستایی سازمان بهزیستی و یونیسف ، موسسه عهده دار آموزش کارشناسان و مسوولان مجتمع های روستایی سازمان بهزیستی 0شد. این طرح با هدف گسترش روستا  مهدها  به منظور کمک به کودکان روستایی برای دستیابی به آموزشهای مناسب بوده است .  آماده سازی 12 جزوه واحد کار برای مهدهای روستایی نیز از دیگر برنامه های موسسه برای حمایت از مهدهای روستایی در سراسر کشور بوده است .

- مهدهای رایگان
موسسه از سال 78 بخش بزرگی از فعالیتهای خود را  متمرکز بر کمک به گسترش مهدهای رایگان و نیمه رایگان کرده است . این مهدها عموما در روستاها و حاشیه شهرها  و در محله های محروم  راه اندازی می شود. تا کنون با همکاری انجمنهای منطقه ای چندین مهد کودک رایگان و نیمه رایگان در حاشیه شهرهای تهران ، اهواز ، همدان ، بهبهان ، خرمشهر و در روستاهای قائمشهر ، نوشهر و….. راه اندازی شده اند.

- نشریه بادبادک
موسسه بنا به ضرورت داشتن یک نشریه برای کودکان خردسال مقدمات چاپ یک نشریه را آماده کرده است . تا کنون 10  شماره از این نشریه منتشر شده است  که از همکاری بهترین تصویرگران ، از کارشناسان و نویسندگان بهره جسته است . 

- تعاونی زنان 
از سال 78 بخشی از فعالیتهای موسسه در گسترش برنامه های حمایتی از زنان و مادران متمرکز گردید. با این آگاهی که اگر زنان توانمند شوند و بتوانند منابع مالی داشته باشند، بی شک قادر خواهند بود که بتوانند از کودکان خود مراقبت بهتری داشته باشند. بدین منظور موسسه دو تعاونی را در حمایت از برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال سازمان دهی کرده است . آشپزخانه محلی و دوخت کتابهای پارچه ای از جمله تعاونی های این مجموعه  بوده است .

- خانه مراقبت برای مادران باردار
از فروردین 81 موسسه با همکاری ستاد شهر سالم و یونیسف طرح جدیدی را برای اولین بار در ایران اجرا کرد . خانه مراقبت برای مادران باردار فضایی است که زنان باردار می توانند به نیازهای همه جانبه خود  بپردازند . دوره های آموزشی ، کلاس های مهارت آموزشی .‌مشاوره ،  توجه به بهداشت و تغذیه مادران باردار از جمله فعالیت هایی است که  در این مکان صورت می گیرد . خانه مراقبت برای مادران باردار  با استقبال فراوان زنان منطقه رو به رو  شده است . موسسه بسیار تمایل دارد که بتواند  نمونه های این مرکز را در شهرهای مختلف ایران راه اندازی کند .

- حمایت از کودکان  خردسال در شهر زاهدان 
از سال 81 موسسه با همکاری یونیسف طرحی را با هدف کمک به گسترش آموزش کودکان خردسال در حاشیه شهر زاهدان آغاز کرد . این برنامه در حقیقت یک نوع بسیج منطقه ای است که  سازمان های دولتی ، غیر دولتی و … در منطقه مشارکت دارند. در این برنامه فرصتی پیش آمد تا با آموزش گروه بزرگی از زنان و دختران داوطلب برای کار با کودکان خردسال  مهدهای خانگی  در حاشیه شهر زاهدان تاسیس شود .
در مجموع در طی سال های 81 و 82 بیش از 10000 کودک خردسال  در 42 مهد کودک  از برنامه های موسسه بهره مند شدند .   موسسه از آبان 81 توجه به بهداشت و تغذیه کودکان تحت پوشش را در دستور کار خود قرار داد . در این برنامه میان وعده های ساده ای در اختیار کودکان قرار گرفت. گروه بزرگی از اعضا و دوستدارن  موسسه با همکاری  سازمان های خصوصی و به ویژه وزارت کار  هزینه های  مواد غذایی  کودکان   را تامین می کنند .  برنامه زاهدان یکی از کاربردی ترین برنامه هایی است که می توان به توسعه در  مناطق محروم کشور  کمک کرد.

گروه های کاری موسسه
در موسسه پژوهشی کودکان دنیا  گروه های مختلفی در زمینه  کارهای  تخصصی فعالیت می کنند. این کروه ها عبارتند از :
گروه بازی 
- توجه به بازی های بدون برد و باخت برای کودکان 
- تلاش برای احیای بازی های سنتی،
- تنظیم بازی برای گروه های  سنی مختلف از نوزاد تا 7 سال
- بررسی بازی برای کودکان با معلولیت های مختلف  
- برگزاری دوره های آموزشی برای والدین و مربیان .

 
گروه هنر 
تلاش برای گسترش برنامه های خلاق هنری برای کودکان خردسال
تهیه جزوه های آموزشی برای مربیان و کارشناسان
جمع آوری تجربه های مربیان هنر کودکان 
توجه به تمام زمینه های هنر از جمله نقاشی ، موسیقی ، کاردستی و کارهای حجم،
برگزرای نمایشگاه های مختلف نقاشی و کارهای هنری  
برگزاری جشن موسیقی کودکان پیش دبستانی با همکاری کانون موسیقی کودکان و انجمن پویا
برگزاری گردهمایی در جستجوی آینده برای هنر کودکان خردسال
برگزاری دورهای آموزشی عمومی و تخصصی برای مربیان و کارشناسان هنر کودکان

 
گروه دانش اجتماعی
توجه به رشد اجتماعی کودکان خردسال
تمرکز بر روان شناسی کمال گرا و ارایه راهکارهای مختلف برای کاربردی کردن دیدگاه های فوق برای مربیان
تهیه جزوه های کاربردی برای کار با کودکان خردسال

 
گروه کار با نوزاد
تلاش برای گسترش برنامه های مراقبت برای  نوزادان
تهیه یک جزوه آموزشی برای مادرانی که صاحب نوزاد می شوند با همکاری سازمان تامین اجتماعی و یونیسف
برگزاری کارگاه های آموزشی برای متخصصان جهت کار با نوزاد
اجرای یک کار تحقیقاتی در زمینه باورهای موجود برای نوزادان
تهیه یک کتاب آموزشی با عنوان کار با کودکان زیر شش ماه 
تهیه کتاب صد بازی با نوزاد

 
گروه صلح
تنظیم  برنامه های آموزشی برای کار با کودکان ، مربیان و والدین در زمینه صلح
شرکت در کارگاه ارزشهای زندگی در انگلستان
تدوین بیانیه فرهنگ صلح
تنظیم اعلامیه تحریم اسباب بازی های مروج خشونت
جلب مشارکت 30 سازمان غیر دولتی فعال در زمینه کودکان برای تشکیل شورای گسترش فرهنگ صلح برای  کودکان 
مشارکت در برگزاری سمینار صلح ، کودک و اسباب بازی
تشکیل گروه های صلح برای کودکان ، نوجوانان و جوانان 
برگزاری عصرانه های صلح در تابستان 1380
تشکیل کارگاه های صلح برای کارشناسان سازمان بهزیستی
و…….

 
گروه رفع تیعیض و آموزش های برابر
حساس کردن گروه های مختلف برنامه ریزان ، مدیران و مربیان نسبت به آموزشهای برابر
اجرای پژوهشهای مختلف در زمینه فوق
بررسی کتابهای درسی با نگرش شناخت تبعیض 
اجرا ی کارگاه های مختلف برای برنامه ریزان و سیاست گذاران

کارهای تحقیقاتی 
موسسه تا کنون طرحهای تحقیقاتی متنوعی را انجام داده  است و یا همچنان در دست کار دارد . از این تحقیقات می توان به مورد بزرگ آن  اشاره کرد :
جمع آوری 15 هزار پرسش کودکان خردسال
بررسی نقش کودک در حیات اجتماعی ایران 
بررسی باورهای ایران نسبت به نوزاد و دوره نوزادی 
و…….

انتشارات
موسسه تا کنون کتاب های مختلفی را  با همکاری ناشران محتلف به چاپ رسانده است که می توان از جمله به موراد زیر اشاره کرد :
آب / جلد اول کتاب مرجع آموزش پیش از دبستان 
آب نبات  / جلد  دوم کتاب مرجع آموزش پیش از دبسان
آتش  / جلد سوم کتاب مرجع آموزش  پیش از دبستان 
انسان / جلد چهارم کتاب مرجع آموزش پیش از دبتان 
بازی های ورزشی 
صد بازی با نوزاد
در خانه و کودکستان
خانه من 
بدن من 
شهر من 
مجموعه هشت جلدی کار با کودکان
مجموعه یازده جلدی کار با کودکان خردسال  با همکاری یونیسف
مراقبت از نوزاد / با همکاری سازمان تامین اجتماعی 
مقدمات ریاضی
دفتر خاطرات من
زمین بازی برای کودکان خردسال. 
راهنمای مراحل رشد 
مجموعه 8 جلدی تجربه های کار با کودکان

اصول  بنیادین کار در برنامه های موسسه پژوهشی کودکان دنیا
آموزشهای مبتنی بر کودک محور
متکی بر الگوی روانشناسی کمال گرا
آموزشهای مشارکتی به عنوان یک روش  موثر و همه جانبه 
توجه به گسترش برنامه های فرهنگ صلح و نفی خشونت بر علیه کودک 
رفع تبعیض جنسی در برنامه های آموزشی
توانمند سازی زنان ، مردان و جامعه محلی در حمایت از کودکان خردسال
 
سایر برنامه های اجرا شده توسط موسسه :
بررسی وضعیت  آموزش پیش از دبستان در دانشگاه های ایران با همکاری شورای جهانی جمعیت 
مشارکت در طرح کشوری بهداشت دهان و دندان با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
تمرکز بر شناخت و کار در زمینه روش بازی درمانگری 
تحقیق در شناخت حیات اجتماعی کودک در ایران از ابتدا تا به امروز
جمع آوری اسباب بازی های سنتی در ایران
انتشار ده ها عنوان کتاب برای مربیان ، والدین ، کارشناسان و کودکان  
جمع آوری  تجربه های مربیان زبده کشور درکار با کودکان
آموزش کارشناسان دفتر روستایی سازمان بهزیستی کشور
برگزاری دو همایش بزرگ در شهرستانهای ایران
برگزاری صد ها جلسه سخنرانی در تهران و شهرستانها
جمع آوری  آداب و رسوم درباره نوزادی و دوران بارداری در ایران
آموزش مربی برای کار با کودکان خیابانی با همکاری انجمن حمایت از حقوق کودک
 
فعالیتهای در دست کار :
آماده سازی منظم کتابهای مرجع آموزش پیش از دبستان
توجه به ایمنی دوران بارداری با تمرکز بر آرامش مادر
برنامه ریزی برای مراقبت ویژه از نوزادان
گسترش و ترویج برنامه مربیان سیار در مناطق دیگر تهران و در شهرستانها
فعال کردن شهرستانهای دیگر برای تاسیس انجمنهای منطقه ای
تمرکز بر گسترش فرهنگ صلح و نفی خشونت برعلیه کودکان
توجه به رشد عاطفی کودکان 
گسترش مهدهای روستایی
بهره وری از طرح کودک به کودک در حمایت از کودکان خردسال
جلب مشارکت برنامه ریزان و سیاستگذاران برای توجه به آموزش کودکان خردسال 
ترویج کودک محوری وتاسیس مهدهای تجربی
ترغیب مردان در مشارکت برای  برنامه های مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال
توجه به برنامه های ویژه برای کودکان آسیب دیده جسمی ، حسی و ذهنی
تمرکز بر روشهای خلاق آموزش کودکان پیش دبستانی 
تاسیس مرکز پژوهش هنر کودکان
تاسیس موزه هنر و اسباب بازی 
برنامه ریزی برای توجه به کودکان کار و خیابان
 
سازمان هایی که موسسه با آنها برنامه  مشترک داشته است
 انجمن حمایت از حقوق کودکان
انجمن پژوهشی آموزش پویا
انجمن تنظیم خانواده در جمهوری اسلامی ایران
اداره کل تعاونی زنان روستایی 
سازمان بهزیستی کشور
سازمان تامین اجتماعی
کانون توسعه فرهنگی کودکان 
کمیسیون ملی یونسکو در جمهوری اسلامی ایران 
ستاد شهر سالم
سازمان تامین اجتماعی 
شهرداری تهران 
شورای جهانی جمعیت
شورای کتاب کودک 
شورای گسترش فرهنگ صلح
صدای جمهوری اسلامی ایران ، بخش رادیوی آموزشی
صندوق کودکان سازمان ملل ( یونیسف )
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان 
موسسه تحقیقاتی  رشدیه 
موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان 
موسسه مادران امروز
موسسه همیاران غدا 
نهضت سواد آموزی 
وزارت آموزش و پرورش
وزارت تعاون 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
وزارت کشاورزی
وزارت کشور ، اداره اتباع خارجی 
وزارت نیرو 
نهاد ریاست جمهوری 
و……….
 
موسسه پژوهشی کودکان دنیا
برنده جایزه ترویج علم از سوی انجمن ترویج علم در ایران  سال 1380
کاندید جایزه آموزش  صلح یونسکو ، سال ‏2003‏
معرفی ویژه دو نمونه از کتاب های پارچه ای  موسسه از سوی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان    IBBY برای کودکان با نیازهای ویژه
     
شما می توانید با کمک های مختلف خود از برنامه ها و یا از  یک  طرح موسسه پژوهشی کودکان دنیا حمایت کنید. کمک های شما موجب خواهد شد تا ما با توان بیشتری بتوانیم گام هایی به نفع رشد و تکامل کودکان خردسال برداریم. شما می توانید از طرحهای زیر با نام خودتان حمایت مالی  کنید:
کمک به گسترش مهدهای سیار  برای کودکان محروم در حاشیه شهرهای بزرگ
کمک به گسترش مهدهای روستایی 
کمک به توانمند سازی زنان برای حمایت از رشد و تکامل کودکان خردسال
تهیه و آماده سازی کتابهای مناسب برای کودکان ، خانواده ها و مربیان 
برنامه ریزی برای آموزشهای ویژه در دوران بارداری مادران
فعالیتهای ویژه برای حمایت از نوزادان
کمک به گسترش فرهنگ صلح و نفی خشونت بر علیه کودکان
و……..
 

نشانی: تهران ، صندوق پستی 367- 17665 ، تلفن8036906
موسسه پژوهشی کودکان دنیا 
-
 
منبع
کودکیار
کلمات کلیدی

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
اویلر و مسئله پل های کونیگسبرگ
کاریکاتور/ کارل فردریش گاوس
عجیب ترین فرمولهای ریاضی
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه بزرگان ریاضی: منوچهر وصال، پدر آنالیز ریاضی ایران
بازی درمانی چیست؟
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2