دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ 16580 0 2

مختصری از بیوگرافی دکتر زهرا گویا

زندگینامه دکتر زهرا گویا

نام: زهرا گویا (Zahra Gooya)
تولد: ۱۳۳۳ / کرمانشاه
دكترای آموزش ریاضی از ونکوور کانادا
 
خانم دکتر زهرا گویا برجسته‌ترین چهره‌ی آموزش ریاضی ایران می‌باشند. ایشان در سال ۱۳۳۳ در کرمانشاه متولد شده  و دیپلم ریاضی را در همان شهر کسب کردند. در سال ۱۳۵۶ در بوستون- آمریكا لیسانس ریاضی و فوق لیسانس آموزش ریاضی خود را در سال ۱۳۶۷ در ونكوور كانادا اخذ کردند. گفتنی است ایشان در سال ۱۳۷۱ دكترای آموزش ریاضی (برنامه‌ریزی درسی) را در ونكوور  كانادا دریافت كردند. در حال حاضر ایشان استاد دانشكده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی و از سال ۱۳۷۵ تا به حال رشد سردبیر مجله آموزش ریاضی می‌باشند.
 
برخی از دروس ارائه شده:
1. مباحثی در آموزش ریاضی (دكتری)
2. منشافلسفی ریاضی وتفكرریاضی (دكتری)
3. آموزش ریاضی (كارشناسی)
4. آموزش ریاضی 1 (كارشناسی)
5. آموزش ریاضی 2 (كارشناسی)
6. تاریخ علم ریاضیات (كارشناسی)
7. زبان تخصصی (كارشناسی)
8. زبان تخصصی ریاضی (كارشناسی)
9. آموزش و توسعه حرفه ای معلمان ریاضی (كارشناسی ارشد)
10. اصول آموزش ریاضی (كارشناسی ارشد)
11. برنامه ریزی آموزشی و درسی با تاكید بر ریاضی (كارشناسی ارشد)
12. برنامه ریزی درسی درآموزش و پرورش متوسطه(راهنمایی ودبیرستان) (كارشناسی ارشد)
13. بنیادهای نظری حل مسئله در ریاضی 1 (كارشناسی ارشد)
14. تولید و ارزشیابی برنامه درسی ریاضی (كارشناسی ارشد)
15. روانشناسی آموزش ریاضی (عوامل روانشناختی آموزش ریاضی) (كارشناسی ارشد)
16. روش تحقیق كیفی (كارشناسی ارشد)
17. روش های نوین تدریس ریاضی (كارشناسی ارشد)
18. روشهای تحقیق 1 (كارشناسی ارشد)
19. سمینار (كارشناسی ارشد)
20. ماهیت یادگیری و تفكر ریاضی یادگیرندگان (كارشناسی ارشد)
21. مبانی برنامه درسی با تاكید بر ریاضی (كارشناسی ارشد)
22. نظریه های آموزش ریاضی (كارشناسی ارشد)
23. نظریه های یادگیری ریاضی (كارشناسی ارشد)

مقالات علمی چاپ شده در مجلات:
1. A. Rafiepour gatabi, K. Stacey, Z. Gooya, "Investigating grade nine textbook problems for characteristics related to mathematical literacy" , Mathematics Education Research Journal, Vol.24, pp.403-421, 2012.

2. Z. Gooya, L. KH., A. Teppo, "Iranian students measurement estimation performance involving linear and area attributes of real-world objects" , Mathematics education, Vol.52, pp.709-722, 2011.

3. Z. Gooya, M. Rezayi, "What do i mean by combinatorial thinking" , Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.122-126, 2011.

4. Z. Gooya, K. Fathi vajargah, M. Aghazadeh, M. Abolghasemi, "Designing and accrediting school based curriculum need-assessment (SBCNA)" , pp.22-28, 2008.

5. م. رضوانی, م. فدایی, ز. گویا, "شطرنج ابزاری برای ارتقای توانایی حل مسئله ی ریاضی" , نوآوری های آموزشی, نسخه 53, صفحات:131-165, 1394.

6. م. محسن پور, ز. گویا, م. شكوهی, ع. كیامنش, ع. بازرگان, "سنجش تشخیصی صلاحیتهای سواد ریاضی" , نوآوری های آموزشی, نسخه 14, صفحات:7-33, 1394.

7. ن. مرتاضی مهربانی, ز. گویا, "بررسی مولفه های ت ثیرگذار بر تلفیق یادگیری حرفه ای معلمان ریاضی با چگونگی تحلیل، تفسیر و تصمیم گیری آنان در دور متوسطه" , برنامه ریزی درسی نظریه و عمل, نسخه 5, صفحات:45-64, 1394.

8. ن. مرتاضی مهربانی, ز. گویا, "بررسی مولفههای ت ثیرگذار بر تلفیق یادگیری حرفهای معلمان ریاضی باچگونگی تحلیل، تفسیر و تصمیمگیری آنان در دور متوسطه" , نظریه و عمل در برنامه درسی, نسخه 5, صفحات:45-64, 1394.

9. ی. كریمی فردین پور, ز. گویا, "واكاوی چالشهای آموزش رویكرد هندسی حل معادلات دیفرانسیل خودگردان مصاحبه تكلیف مدار -" , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, نسخه 6, صفحات:9-34, 1394.

10. ز. گویا, "آموزش ریاضی چه نیست" , برنامه ریزی درسی نظریه و عمل, صفحات:5-24, 1393.

11. ع. بازرگان , م. شكوهی, ز. گویا, م. محسن پور, ع. كیانمنش, "طراحی و ساخت آزمونی برای صلاحیت های شناختی سواد ریاضی دانش آموزان ایرانی بر مبنای مطالعات پیزا" , برنامه ریزی درسی نظریه و عمل, صفحات:5-34, 1393.

12. ن. مرتاضی مهربانی, ز. گویا, "مدلی برای حركت از توسعه حرفه ای به یادگیری حرفه ای معلمان ریاضی متوسطه در ایران" , فصلنامه مطالعات برنامه درسی, صفحات:35-70, 1393.

13. ز. گویا, م. فدایی, ز. آگاه, "رویكردهای معلمان ریاضی به گوش دادن در كلاس های درس مطالعه پدیدارنگاری" , فصلنامه مطالعات برنامه درسی, نسخه 1, صفحات:27-48, 1392.

14. ز. گویا, م. فدایی, ز. آگاه, "رویكردهای معلمان ریاضی به گوش دادن در كلاس های درس یك مطالعه پدیدارنگاری" , برنامه ریزی درسی نظریه و عمل, صفحات:27-49, 1392.

15. ز. گویا, ر. حیدری قزلجه, "تلفیق نرم افزارهای ریاضیات پویا با برنامه درسی ریاضی حسابان دبیرستان جهت بهبود توانمندی های حل مسئله دانش آموزان" , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, صفحات:83-108, 1391.

16. ز. گویا, "سیرتحول و شكل گیری برنامه های درسی ریاضی مدرسه ای در ایران" , مجله رشد آموزش ریاضی, نسخه 4, 1390.

17. ز. گویا, "سنت آموزش ریاضی در دوران طلایی ایرانی/ اسلامی تمثیلی برای جهانی شدن و بومی ماندن" , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, صفحات:115-128, 1389.

18. ز. گویا, "نقد و بررسی حوزه یادگیری ریاضی در سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران" , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, صفحات:147-164, 1389.

19. ز. گویا, ا. رفیع پورگتابی, "ضرورت و جهت تغییرات در برنامه درسی ریاضی مدرسه ای در ایران از دیدگاه معلمان" , نوآوریهای آموزشی - وزارت آموزش و پرورش, صفحات:91-120, 1389.

20. ا. اصغری, ز. گویا, "استعارهای برای آموزش ریاضی" , نشر ریاضی, نسخه 17, 1387.

21. ز. گویا, "چگونه دانش آموزان از معیارهای مورد استثنائ شخصی برای تخمین اندازه استفاده می كنند" , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, نسخه 3, 1387.

22. ز. گویا, "چه كسی پاسخ گوی عوارض جانبی تجویزات آموزشی است" , مجله رشد آموزش ریاضی, نسخه 22, 1387.

23. ز. گویا, "در رثای عزیزی كه نامش مسمای وجودش بود" , مجله رشد آموزش ریاضی, نسخه 25, 1387.

24. ز. گویا, "گزارش یازدهمین كنكره بین المللی آموزش ریاضی" , خبرنامه انجمن ریاضی ایران, نسخه 30, 1387.

25. ز. گویا, "من ددغه دارم پس پژوهشگرم" , پژوهش نامه آموزشی, 1387.

26. ك. فتحی واجارگاه, م. آقازاده, ز. گویا, ك. كامكاری, "طراحی و اعتبار بخشی الگوی جامع و پویای نیازسنجی برنامه درسی مدرسه محور" , مجله نوآوری های آموزشی, نسخه 1, صفحات:9-33, 1381.

27. ك. فتحی واجارگاه, ز. گویا, م. آقازاده, م. ابوالقاسمی, ك. كامكاری, "طراحی و اعتبار بخشی الگوی نیازسنجی برنامه درسی مدرسه محور" , نسخه 1, صفحات:9-33, 1381.

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها:
1. Z. Gooya, S. GH., N. M., "DEVELOPING A PROGRAM FOR PRACTICING ELEMENTARY TEACHERS TO ENHANCE THEIR MATHEMATICS TEACHING" , In The 7th ICMI-East Asia Regional Conference on Mathematics Education (EARCOME-7), 2015.

2. S. Hashemi alizade, Z. Gooya, "The role of first year high school mathematics text book in developing students understanding of variable and parameter" , In Icme2012, 2012.

3. S. Hashemi alizade, Z. Gooya, "The rolf of first year hich school mathematicstext book in developing students understanding of variable and parameter" , In Icme2012, 2012.

4. Z. Gooya, "A sociological approach to analyzing teachers beliefs about mathematical communications in north-western part of Iran" , In The 12th international congress on mathematical education, 2012.

5. Z. Gooya, "A sociologlical approach to analyzing thechers north-western part of iran" , In Icme2012, 2012.

6. Z. Gooya, "Content analysis of the new first year secondary mathematics textbook from teachers perspective" , In The 36th conference of the international group for the psyclogy of mathematies education (pme36), 2012.

7. Z. Gooya, "Mathematical problem solving" , In Icme2012, 2012.

8. M. Rezayi, Z. Gooya, "What do i mean by combinatorial thinking" , In Procedia social and behavioral sciences, 2011.

9. Z. Gooya, M. Javadi, "University students understanding of function is still a problem" , In Conference on research in undergraduate mathematics education program, 2011.

10. M. Rezayi, Z. Gooya, "Levels of combinations thinking" , In 33rd conference of the international group for the psychology of mathematics education, 2009.
 
11. R. H., Z. Gooya, "The context evokes understanding" , In Cosmed 2009, 2009.

12. Z. Gooya, C. Nicolson, "Intergrated mathematics in the elementary school" , In Cosmed 2009, 2009.

13. M. Rezayi, Z. Gooya, "How am I sure that I have counted all the cases" , In 11 th International Congress on Mathematical Education, 2008.

14. Z. Gooya, M. Rezayi, "Did i count all the cases" , 2008.

15. Z. Gooya, M. Rezayi, "How am i sure that i have counted all the cases" , 2008.

16. Z. Gooya, N. M., "How could w explain the hasm between what is expeced and what is gained" , 2008.

17. ز. گویا, "آموزش ریاضی پیش از دانشگاه" نخستین سمینار چشم انداز آموزش و پژوهش ریاضی كشور, 1389.

18. ز. گویا, "برنامه درسی ملی و نقش آن در تولید برنامه و كتاب درسی ریاضی" همایش برنامه درسی ملی نقد و نظر, 1389.

19. ز. گویا, "بودن یا نبودن مساله اینجاست" نهمین انجمن سالانه مطالعات برنامه درسی ایران, 1388.

20. ز. گویا, "آموزش متوسطه در بحران چالش ناغدیده گرفته در ایران" هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران, 1387.

21. ز. گویا, "جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی چالش ها و فرصت ها" هشمتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی، چالش ها و فرصت ها, 1387.

22. ز. گویا, "رسالت رشته آموزش ریاضی در تدوین برنامه های درسی ریاضی متعادل و متنوع" سی و نهمین كنفرانس ریاضی ایران, 1387.

23. ز. گویا, آ. زمانی ابیانه, "نظام آموزشی پس از ادغام دو آلمان چالش میان تمركز و عدم تمركز" مجموعه مقالات همایش تمركز و عدم تمركز در فرایند برنامه ریزی درسی, 1387.

24. ز. گویا, ا. رفیع پورگتابی, "برنامه درسی مدرسه محور در ایران افسانه یا واقعیت" مجموعه مقالات همایش تمركز و عدم تمركز در فرایند برنامه ریزی درسی, 1387.

25. ز. گویا, ژ. محمدی, "امكان سنجی برای بررسی سازگاری استاندارد های پیشنهادی تدریس و توسعه حرفه ای معلمان ریاضی توسط NCTM با نظام متمركز آموزشی در ایران" مجموعه مقالات همایش تمركز و عدم تمركز در فرایند برنامه ریزی درسی, 1387.

26. ژ. محمدی, ز. گویا, "بررسی دانش معلمان ریاضی دوره راهنمایی" هشتمین كنفرانس آموزش ریاضی ایران, 1385.

27. ع. ربانی فرد, ز. گویا, "بررسی بد فهمی هابه عنوان یكی از موانع اصلی ایجاد درك مثلثاتی در دانش آموزان" هشتمین كنفرانس آموزش ریاضی ایران, 1385.

28. ز. گویا, ا. رفیع پور, "پیش بینی سواد ریاضی دانش آموزان ایرانی به تعبیر پیزا" دهمین كنفرانس بین المللی آموزش ریاضی ICME, 1383.

29. ز. گویا, "تغییرات برنامه درسی ریاضی در نیم قرن اخیر" , 1377.

30. "معرفی یك مطالعه سطوح تفكر تركیبیاتی" .

کتابهای تالیفی و تصنیفی:
1. "Assessing Mathematical Literacy", Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London, NEW YORK, 2015, ISBN:978-3-319-10120-0.

کتابهای ترجمه:
1. "ارزیابی ریاضی اسطوره ها، مدل ها، سوال های خوب و پیشنهاد های عملی", تهران, 1387.
2. "كمك كنیم كودكان ریاضی یاد بگیرند", انتشارات فاطمی, تهران, 1387.

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
بازی با انگشتان و پرورش رشد هوشی کودکان
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه بزرگان ریاضی: غلامحسین مصاحب، پدر ریاضیات جدید در ایران
تحول یادگیری با چیدمان کلاس
زندگینامه بزرگان ریاضی: اواريست گالوا
خلاقانه: طرح روی سی دی! (شماره 1)