جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

پرطرفدارترین خبرهای امروز

کانال رسمی آی هوش در تلگرام
نشر ریاضیات در جایگاه نخست
سه میلیارد ریال برای خانه ریاضیات بوشهر اختصاص یافت
روباتهای ۱۵ کشور در روبوکاپ آزاد ایران/ افزایش شرکت دانش آموزان
رایانه ای نابغه با کسب 150 امتیاز در تست هوش
دیپلم افتخار جهانی به خاطر خلاقیت جوان همدانی
مدال برنز المپیاد ریاضی بر گردن نوجوان سنندجی
رتبه‌های ممتاز کنکور در اختیار دختران
هوشمندتر شدن افراد با یک قاشق مایع مغزی کاشتنی