يکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

پرطرفدارترین مطالب امروز

هوش سیّال در مقابل هوش متبلور
تاریخچه آزمون هوش
فردی در قامت یک نهاد فرهنگی
گفتگو: ریاضیات علمی بدون ریاضت
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
گفتگو: مصاحبه با دکتر مهدی بهزاد پدر علم گراف ایران
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
اندیشه بزرگان در مورد ریاضیات
خلاقیت در بازی