پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

پرطرفدارترین مطالب امروز

بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
اتحادهای ریاضی
تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید (شماره 3)
تست هوش: گزینه منطقی
سیستم عدد نویسی رومی
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
آزمون های گروهی
تست هوش: برگی از تقویم