چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
تیزهوشی و تفکر

تیزهوشی و تفکر

چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴3011

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
اتحادهای ریاضی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
تفاوت هوش شناختی (IQ) با هوش هيجانی (EQ)
آموزش ریاضی: تدریس مفهوم کسر
سیستم عدد نویسی رومی
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی
نظریه های یادگیری: شرطی سازی کلاسیک
زندگینامه بزرگان فلسفه آموزشی: جان آموس کامینیوس