پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲ 9795 0 4

شرح حالی از زندگی محمود ساعتچی

زندگینامه بزرگان روان شناسی: محمود ساعتچی

محمود ساعتچی كه در مهرماه 1383 با مرتبه استادی پایه 28 به خواست خود و به منظور معرفی گسترده تر زمینه ی روانشناسی بهره وری به مدیران سراسر كشور، به افتخار بازنشستگی نائل شده است، كماكان به تدریس در دوره های كارشناسی ارشد و دكترای دانشگاه ها، اشتغال دارد. وی در ســال 1344، درجهء كارشناسی و در سال 1347 درجهء كارشناسی ارشد خود را در رشته علوم اجـتماعی از دانشگاه تهران دریافت كرد؛ طی سال های 1344 تا 1345 بخشی از دورهء خدمت نظام وظیفه را در دانشكدهء پیاده شیراز و بخش دیگر را به عنوان افسر نیروی هوایی در قسمت تستینگ آن نیرو (در تهران) طی كرد. در سال 1346به عنوان كمك كارشناس به استخدام سازمان امور اداری و استخدامی كشور درآمد و پس از چندی به «پُست» مُعاونت قسمت آزمون سازيِ اداره كل آزمایش و انتخاب آن سازمان، منصوب شد. در این زمان، ضمن بهره گیری از تجارب حاصل از اجرای جلسات گوناگون ومتعدد مصاحبة استخدامی فردی و گروهی، در سال 1347 اولین كتاب مصاحبة استخدامی را در زبان فارسی، به چاپ رسانید. محمودساعتچی از سال 1348 با تدریس درس روانشناسی عمومی در مدرسه عالی ادبیات وزبان های خارجی، كار تدریس در دانشگاه را آغاز كرد.
 
در همین دوره نیز شروع به ترجمه و اقتباس كتاب اصول روانشناسی، اثر نرمان، ل. مان نمود. این كتاب درسال 1353 در دو جلد كامل انتشار یافت و به صورت یكی از معتبرترین و پرفروش ترین كتاب های مرجع روانشناسی در زبان فارسی درآمد. درسال 1353 دورهء دكترای روانشناسی را در دانشگاه اله آباد در هند به اِتمام رسانید و به عنوان عضوهیأت علمی به مركزآموزش مدیریت دولتی، منتقل گردید. دراین مركز، ضمن عضویت در هیأت علمی، به ترتیب ریاست قسمت انتشارات وترجمه، مدیریت امور مطالعات و پژوهش، سرپرستی گروه مدیریت آموزش (در دوره كارشناسی ارشد) و در سال 1358 نیز سرپرستی موقت مركز آموزش مدیریت دولتی را عهده دار گردید.
 
محمود ساعتچی طی سال های 1353 تا 1363، ضمن عضویت در هیأت علمی آن مركز، ابتدا مدتی مدیریت داخليِ مجله فنون اداری و ریاست دفترِ كانون علوم اداری ایران را عهده دار گردید و سپس مدتی نیز مسئولیت چاپ و انتشار فصلنامه مدیریت امروز، به عهده او گذاشته شد. در سال1357، به دعوت سازمان ملل برای بازدید ازمراكز آموزش مدیریت در انگلستان و مشاركت در برگزاری یكی از این دوره ها، به كالج هِنلی در انگلستان عزیمت كرد؛ در سال 1358 به عنوان عضو افتخاری كمیسیون ملی یونسكو در ایران انتخاب شد و ضمن همكاری در برگزاری سال جهانی كودك، به ایراد سخنرانی های هفتگی و ماهانهء رادیویی برای خانواده ها، پرداخت؛ درسال 1359 {به تعبیری}اولین دفتر مشاورهء روانشناسی در ایران را تأسیس كرد؛ درسال 1360 به مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی، بعداً به گروه روانشناسيِ بالینی دانشگاه علامه طباطبایی و در سال 1378 نیز به گروه مدیریت دولتی همان دانشگاه منتقل و عهده دار تدریس دروسی نظیر: آسیب شناسی روانی، رواندرمانی (نظری و عملی) بهداشت روانی، روانشناسی كار، روانشناسی صنعتی،  توسعه سازمان،  استراتژی های مدیریت آموزشی،  بررسی روابط فرد و سازمان،  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تحلیل رفتاری در سازمان های اداری،  سمینار مسائل رفتاری و... گردید. ا
 
ز سال 1353تاكنون محمود ساعتچی بیش از “ 2350 ” همایش یا كارگاه آموزشی یك تا پنج روزه را در زمینه هايِ گوناگونِ روانشناسی بهره وری، روانشناسيِ كار و روانشناسی كاربردی برای مدیران سازمان های دولتی و بخش های خصوصی در تهران و شهرهای مختلف كشور، برگزار كرده است. در این كارگاه های آموزشی، محمود ساعتچی توانسته است امكان آشنایی هزاران مدیر و كارشناس شاغل در سازمان های تولیدی، خدماتی  ، آموزشی، درمانی، نظامی، پژوهشی و نظایر آن را در بخش های دولتی و خصوصی، با ابعاد گوناگون كاربردهای مفاهیم اساسی روانشناسی در كار، سازمان و مدیریت و به ویژه با روانشناسی بهره وری، فراهم آورد. محمود ساعتچی كه اكنون، (1) ریاست پژوهشكده علوم انسانی پارس، (2) مدیریت مؤسسه روانشناسی بهره وری، (3) مسئولیت مركز خدمات مشاوره ای سلامت ذهن را عهده دار می باشد، به عنوان ارائه دهنده،  تدوین كننده و معرف رشتهء جدیدی از دانش روانشناسی كاربردی تحت عنوان روانشناسی بهره وری شناخته می شود.
 
محمود ساعتچی در چند سال اخیر، برای سازماندهی دیدگاه های خود در این زمینه، نظریهء چند عاملی بهره وری و پارادایم یا مدل وارهء معروف به مُناباماس (مدل نظام مند انتخاب و به كارگیری اثربخش منابع انسانی در سازمان) و روانشناسی بهره وری، كوشیده است تا این نظریه و مدل واره را در كتابی تحت عنوان روانشناسی بهره وری،  به جامعه مدیران كشور و نیز استادان و دانشجویان رشته های گوناگون روانشناسی،  جامعه شناسی،  مدیریت،  مهندسی صنایع و... در دانشگاه ها و به همه كسانی كه اهمیت نظریه های بومی را می شناسند، ارائه دهد و هزاران مدیر شاغل در سازمان های گوناگون كشور را با این نظریه و مدل واره، آشنا سازد، محمود ساعتچی در تلاش برای تحقق بخشیدن به این اعتقاد خود می باشد كه: كشوری می تواند در جنگ اقتصادی سال های قرن بیست و یكم و اقتصاد آزاد جهانی پیروز شود و به آرمان های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و انقلابی خود دست یابد و در نتیجهء آن، در ردیف كشورهای مستقل، آزاد و آبرومند جهان درآید كه ابتدا با فراهم آوردن امكانات آموزشی فراگیر، مداوم و مناسب برای مدیران و دیگر كاركنان سازمان ها،  از مرحله بحران مدیریت و رهبری در سازمان های گوناگون كشور عبور كند و با اعتقاد راسخ و صرف هزینه و زمان كافی، تلاش گسترده، بی وقفه و نظام مندی را جهت تحقق بخشیدن به شعار جدیدتر مدیریت، یعنی؛ اَبَر رهبری در این سازمان ها، معطوف سازد و فرصت های طلایی را كه در زمان حال برای تحقق بخشیدن به چنین آرمانی در اختیار دارد، از دست ندهد. پرثمرترین تلاش مدیران كشور، فراهم آوردن بستر مناسب برای افزایش بهره وری سازمانی و بهره وری ملی است.
 
تاكنون از محمود ساعتچی بیش از 130 مقاله علمی، روانشناسی، اجتماعی، انتقادی و... در فصلنامه ها، ماهنامه ها، مجلات هفتگی و روزنامه ها به چاپ رسیده و 20 عنوان كتاب درسيِ دانشگاهی را تألیف، ترجمه و اقتباس و تخلیص نموده است. نمونه هایی از این كتاب ها عبارتند از:  مصاحبه استخدامی (چاپ 2)، اصول روانشناسی (در دو جلد/ چاپ 15)، روانشناسی در كار، سازمان و مدیریت (چاپ2)، روانشناسی بهره وری (چاپ 5)، روانشناسی كار (چاپ 6)، روانشناسی كاربردی برای مدیران (چاپ 8)، مشاوره و رواندرمانی (چاپ 3)، نظریه های مشاوره و رواندرمانی (چاپ 3)، نظریه پردازان و نظریه ها در روانشناسی (چاپ 3)، اصول و فنون اجرای مصاحبه: استخدامی، ارزشیابی و بالینی، (چاپ 4)، زمینه روانشناسی (تك جلدی)  اثر اتكینسون و هیلگارد ترجمه محمود ساعتچی و دیگران....
 
سوابق تحصیلات دانشگاهی
1-لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال 1344.
2-لیسانس نظامی از دانشكده پیاده نظام ارتش (شیراز) در سال 1345.
3-فوق لیسانس علوم اجتماعی از دانشگاه تهران در سال 1347.
4- دكترای (Ph.D.) روانشناسی از دانشگاه اله آباد (Allahabad University) هندوستان در سال 1353.
5- طی دوره تخصصی راهبردها، فنون و روش های عملی كاربردی روانشناسی در برگزاری دوره های آموزش مدیریت عالی در كالج هنلی (Henly)، انگلستان (لندن) در سال 1357.
توضیح

زندگی نامه ی حاضر از وب‌سایت شخصی دکتر محمود ساعتچی برگرفته شده است. شایان ذکر است دکتر محمود ساعتچی به درجه استادی نائل و بر این اساس در وب سایت شخصی با عنوان پروفسور دکتر محمود ساعتچی معرفی شده اند اما از آنجا که در وب سایت و خبرنامه ی انجمن روانشناسی ایران، برای هیچ کدام از استادان، عنوان پروفسور استفاده نمی شود؛ بر این اساس، در معرفی ایشان نیز از این عنوان استفاده نشده است. همچنین به جز اضافه کردن یک کلمه داخل کروشه و ِاعمال موارد ویرایشی نظیر نیم فاصله، هیچ دخل و تصرفی بر متن مستخرج از وب سایت شخصی به عمل نیامده است.

آی هوش: گنجینه دانستنی ها و معماهای هوش و ریاضی

نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاه های آی هوش نمی باشد.
آی هوش: مرجع مفاهیم هوش و ریاضی و انواع تست هوش، معمای ریاضی و معمای شطرنج
 
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان، رعایت برخی موارد ضروری است:
 
-- لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
-- آی هوش مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
-- آی هوش از انتشار نظراتی که در آنها رعایت ادب نشده باشد معذور است.
-- نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
 
 
 
 

نظر شما

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
الگوریتم: غربال اراتوستن
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
اتحادهای ریاضی
تعاریف و مفاهیم: گراف کامل
تعاریف و مفاهیم ریاضی: اصل لانه کبوتری
تخلیه هیجان کودکان با 5 بازی