يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
پالیندروم چیست؟

پالیندروم چیست؟

يکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۱36679

پرطرفدارترین مطالب امروز

سیستم عدد نویسی رومی
روش چندحسی فرنالد
قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
آزمون های وکسلر
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
تاریخچه آزمون هوش
آزمون هوش کودک وکسلر چیست؟
اتحادهای ریاضی
طنز ریاضی: لطیفه های ریاضی!