دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳
عدد اردوش (اردیش)
عدد اردوش (Erdős number) "فاصله همکاری" (collaborative distance) بین یک شخص و ریاضیدان مجارستانی پل اردوش (Paul Erdős) است که با نگارش مقالات ریاضی مشترک اندازه‌گیری می‌شود.
 
عدد اردوش برای اولین بار توسط دوستان پل اردوش و به پاس خدمات ارزنده اش، پیشنهاد گردید.
 
-- عدد اردوش خود اردوش صفر است.
-- عدد اردوش هر کس که با او مقاله مشترک داشته باشد ۱ است.
-- عدد اردوش کسی که با کسی که عدد اردوش او ۱ است مقاله مشترک دارد، ۲ است.
-- عدد اردوش کسی که با کسی که عدد اردوش او ۲ است مقاله مشترک دارد، ۳ است.
-- عدد اردوش کسی که در این زنجیره قرار نداشته باشد، بی نهایت است.