جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

زندگینامه ریاضیدانان: گریگوری پرلمان
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
آبل، جایزه ی وداع!
زندگینامه بزرگان ریاضی: سیاوش شهشهانی، چهره ماندگار ریاضیات و پدر اینترنت ایران
مجموعه تهی چیست؟
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
نقش آموزش موسیقی در بهبود اختلال یادگیری ریاضی
ویتگنشتاین و فلسفه ریاضی