يکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
اتحادهای ریاضی
سیستم عدد نویسی رومی
آزمون های وکسلر
آموزش ریاضی: تدریس مفهوم کسر
اختلالات ریاضی و راه های درمان آن
عوامل بازدارنده شکوفایی خلاقیت در کودکان
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه جان دیوئی
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی