سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
تعاریف و مفاهیم: نوار موبیوس
زندگینامه بزرگان ریاضی: سرینیواسا رامانوجان
زندگینامه ریاضیدانان: رویا بهشتی زواره
اتحادهای ریاضی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2
تعریف هوش از دیدگاه بزرگان روان شناسی
زندگینامه ریاضیدانان: جان ون
هوش منطقی را با معما، پرورش دهید