شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰

پرطرفدارترین مطالب امروز

قواعد بخش پذیری بر اعداد  1 تا 20
سیستم عدد نویسی رومی
زندگینامه ریاضیدانان: جان فوربز نش
مریم میرزاخانی معادله مرگ را نوشت
مصاحبه با دکتر زهرا گویا: از همدیگر یاد بگیرید و به همدیگر یاد دهید.
اتحادهای ریاضی
آزمون های وکسلر
رشد هیجانی در دوران کودکی
طنز ریاضی: اثبات 5=2+2